แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ค้นหาพาหนะเดินทาง

ปลายทาง : ประเภทการขนส่ง : คีย์เวิร์ด (ไม่บังคับ) :
การเดินทางในประเทศไทย

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่เอเชีย เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า การแพทย์ และการท่องเที่ยวของประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนและประเทศใกล้เคียง ทั้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ในแต่ละปีมีชาวต่างชาติจากทั่วโลกจำนวนมากเดินทางมายังประเทศไทย ทั้งที่ต้องการมาทำธุรกิจ ท่องเที่ยว รวมทั้งแวะพักและท่องเที่ยวก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ด้วย
ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลงเสน่ห์เมืองไทย จนหลายคนเดินทางกลับมาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่า คนไทยเองก็ออกเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาล ถนนหนทางและเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ล้วนคึกคักคลาคล่ำไปด้วยนักเดินทาง


และเพราะประเทศไทยมีระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมขนส่งในประเทศไทยมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งทางบก (รถยนต์ รถทัวร์ รถเมล์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถตุ๊กตุ๊ก รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน) ทางน้ำ (เรือ) และทางอากาศ (เครื่องบิน) การท่องเที่ยวภายในประเทศจึงทำได้ง่ายและสะดวกสบาย นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริการตามต้องการได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของการเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป

เพือความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนักท่องเทียวสามารถจองตั๋วโดยสารออนไลน์ได้ที่ http://www.busticket.in.th/