แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ค้นหาพาหนะเดินทาง

ปลายทาง : ประเภทการขนส่ง คีย์เวิร์ด :
เดินทางทั่วไทย

ประเทศไทยมีระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมขนส่งในประเทศไทยมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งทางบก (รถยนต์ รถทัวร์ รถเมล์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถตุ๊กตุ๊ก รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน) ทางน้ำ (เรือ) และทางอากาศ (เครื่องบิน) การท่องเที่ยวภายในประเทศจึงทำได้ง่ายและสะดวกสบาย นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริการตามต้องการได้อย่างง่ายดายและ มีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของการเดินทางและท่อง เที่ยวในประเทศไทย

การเดินทางในประเทศไทย การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถทำได้หลายหลากวิธี ไม่ว่าจะเป็นเดินทางโดยเครื่องบิน รถไฟ รถบัส หรือรถยนต์ส่วนตัว นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเดินทางได้ตามความสะดวก และงบประมาณ

สนามบินในประเทศไทย ปัจจุบันการเดินทางทางอากาศได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีสายการบินต้นทุนต่ำเปิดให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศหลายสายการบิน และประเทศไทยมีท่าอากาศยานรองรับเที่ยวบินต่างๆ เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการท่องเที่ยว ททท. จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวไว้ที่สำนักงาน ททท. ทุกแห่งทั่วประเทศ และ ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อีกทั้งยังมีบริการ TAT Call Center สายด่วนท่องเที่ยวอีกด้วย