headline
ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

ข่าวอัพเดท

ขอเชิญร่วมส่งผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

Published on 19 พฤศจิกายน 2558

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมีความสวยงามและแบบสร้างสรรค์ สามารถนำไปตัดเย็บและสวมใส่ได้จริงกับการใช้ใส่ขี่จักรยานในชีวิตประจำวัน ด...

เมืองพัทยาจัดตั้ง “ศูนย์แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเจ็ตสกี”

Published on 5 พฤศจิกายน 2558

เมืองพัทยาจัดตั้ง “ศูนย์แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเจ็ตสกี” เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ปัจจุบันชายหาดพัทยาเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย ท้ังห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหารแ...

ททท. เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือ ปี 2559

Published on 5 พฤศจิกายน 2558

ททท. เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือ ปี 2559 ผ่านโครงการ “เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ” นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เป็นประธาน ในงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “เหนือ...

ททท. ขอเชิญเที่ยวงาน "มหกรรมหุ่นโคมไฟอาเซียน" ณ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ

Published on 3 พฤศจิกายน 2558

บริษัท ซิตี้วอล์ค จำกัด จัดกิจกรรมงาน "มหกรรมหุ่นโคมไฟอาเซียน" ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการจัดแส...

ททท. จัดเสวนาเปิดตัวหนังสือทรัพยากรท่องเที่ยวไทย เผยแพร่ทรัพยากรท่องเที่ยวไทยทุกภูมิภาค

Published on 15 ตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายวิษณุ เจริญศิลป์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. พร้อมด้วยนายวันชัย ศารทูลทัต ที่ปรึกษาโครงการจัดทำหนังสือหนังสือทรัพยากรท่องเที่ยวไทย และอดีตประธานกรรมการการท่อ...

1 พ.ย. 58...น้ำตกทีลอซู เผยโฉมความงามสุดยิ่งใหญ่อลังการ

Published on 13 ตุลาคม 2558

คำว่า “ทีลอซู” เป็นภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่า “น้ำตกดำ” ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อทอทั้งสายไหลผ่านหน้าผาบริเวณกว้างถึง 500 เมตร ด้วยค...

ขสมก. เปิดเส้นทางเดินรถเส้นทางใหม่สาย A3 จากสนามบินสุวรรณภูมิถึงบีทีเอสอุดมสุข

Published on 8 ตุลาคม 2558

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเส้นทางเดินรถเส้นทางใหม่สาย A3 จากสนามบินสุวรรณภูมิ-บีทีเอสอุดมสุข เพื่อบริการประชาชนให้เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเดินทางจากสนามบินเข้ามาตัวเมืองยังมีรถโดยสารสาธารณะให้บริ...

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวแบบใช้ได้หลายครั้งภายใน 6 เดือน 5,000 บาท

Published on 8 ตุลาคม 2558

กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแบบใช้ได้หลายครั้งภายใน 6 เดือน เป็นเงิน 5,000 บาท ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ...

เปิดบริการให้เช่าเฮลิปคอปเตอร์เพื่อนำเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางอากาศ

Published on 7 ตุลาคม 2558

บริษัท The Safe Flying Service จำกัด (SFS) เปิดบริการให้เช่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ รุ่น Sikorsky S๗๖C+ แบบ ๑๒ ที่นั่ง เพื่อนำเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ ทางอากาศ ตามเส้นทางบริเวณสัตหีบ-บ้านอำเภอ-เมืองพัทยา และพื้นในที่ใกล้เคียงของจังหวัดชลบุร...

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ หนองปรือ (The Museum ofBuddhist Art Nongprue) เปิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Published on 7 ตุลาคม 2558

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ หนองปรือ (The Museum ofBuddhist Art Nongprue) กำหนดเปิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะพระพุทธรูปสมัยโบราณทุกยุคทุกสมัยที่มีอายุมากว่า ๑,๐๐๐ ปี โดยจัดแสดงแบ่งเป็นห้องตามยุคสมัยต่าง ๆ อาทิ สมัยทวารวดี ล้านนา ลพบ...