headline
ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

ข่าวอัพเดท

กิจกรรม CSR เปิดกรุการท่องเที่ยวไทยระดับชุมชนสู่สังคมนักท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์

Published on 5 มกราคม 2559

ในปีนี้ กลุ่มสารสนเทศการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จับมือกับ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด จัดกิจกรรม CSR “HAPPINESS YOU CAN SHARE season 2 - เปิดกรุการท่องเที่ยวไทยระดับชุมชนสู่สังคมนักท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์ (L...

กิจกรรม Thailand Selfie Contest 2016

Published on 23 ธันวาคม 2558

กิจกรรม Thailand Selfie Contest 2016 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Thailand Selfie Contest 2016" โดยการส่งภาพถ่าย Selfie ตัวเองกับสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมเขียนความประทับใจเพื่อชิงแพคเกจท่องเที่ยวเมืองไทยส...

ททท. ประกาศรายชื่อเยาวชน 5 ทีมสุดท้าย ชนะโครงการประกวดแผนธุรกิจน้องสุขใจชิงรางวัลกว่า 2 แสน

Published on 17 ธันวาคม 2558

นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. จัดโครงการ “ประกวดแผนธุรกิจน้องสุขใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ “น้องสุขใจ” ซึ่งเป็...

ททท. นครราชสีมา ขอเชิญชมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย เปิดให้เข้าชมการแสดงฟรี !

Published on 30 พฤศจิกายน 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญชมการแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 และวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 18.00-20.00 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ...

ประกวดภาพถ่ายปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

Published on 27 พฤศจิกายน 2558

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นสมควรให้จัดประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" โดย...

ระบบ VISA on Arrival Application Online พร้อมให้บริการแล้ว

Published on 26 พฤศจิกายน 2558

ขณะนี้ระบบ VISA on Arrival Application Online พร้อมให้บริการแล้ว โดยสามารถใช้ได้เฉพาะที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวตามสัญชาติที่กฎหมายอนุญาตให้ขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สามารถยื่นคำร้องตามแบบที่กฎห...

ขอเชิญร่วมส่งผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

Published on 19 พฤศจิกายน 2558

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมีความสวยงามและแบบสร้างสรรค์ สามารถนำไปตัดเย็บและสวมใส่ได้จริงกับการใช้ใส่ขี่จักรยานในชีวิตประจำวัน ด...

เมืองพัทยาจัดตั้ง “ศูนย์แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเจ็ตสกี”

Published on 5 พฤศจิกายน 2558

เมืองพัทยาจัดตั้ง “ศูนย์แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเจ็ตสกี” เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ปัจจุบันชายหาดพัทยาเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย ท้ังห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหารแ...

ททท. เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือ ปี 2559

Published on 5 พฤศจิกายน 2558

ททท. เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือ ปี 2559 ผ่านโครงการ “เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ” นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เป็นประธาน ในงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “เหนือ...

ททท. ขอเชิญเที่ยวงาน "มหกรรมหุ่นโคมไฟอาเซียน" ณ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ

Published on 3 พฤศจิกายน 2558

บริษัท ซิตี้วอล์ค จำกัด จัดกิจกรรมงาน "มหกรรมหุ่นโคมไฟอาเซียน" ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการจัดแส...