แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ค้นหาสถานที่

ค้นหาตามภาค : หรือตามเมือง : คีย์เวิร์ด :
บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ   ๗๕๑    กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔,๓๐๕ ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีน้ำตก ภูเขา มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า

จังหวัดบึงกาฬ  เป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2537 แต่ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาในขณะนั้น และได้มีการนำเข้าการพิจารณาอีกครั้ง โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และออกเป็นพระราชบัญญัติในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔

    สำนักงานจังหวัด    โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๙๗-๘ตำรวจท่องเที่ยว    โทร. ๑๑๕๕ตำรวจทางหลวง    โทร. ๑๑๙๓สถานีตำรวจภูธร    โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๕๖, ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๕๔, ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๕๘โรงพยาบาลบึงกาฬ    โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๑๖๒-๓สำนักงานขนส่งจังหวัด    โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๔๕

TripAdvisor