แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ค้นหาสถานที่ช้อปปิ้ง

ปลายทาง : หมวดหมู่ : คีย์เวิร์ด :

ช้อปปิ้ง บึงกาฬ

ทางเลือกใน บึงกาฬ, ประเทศไทย

 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก                       กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านสะง้อ    ๑๐๙   หมู่ ๒ บ้านสะง้อ    ตำบลหอคำ โทร. ๐๘ ๔๒๔๒ ๒๕๒๔,              ๐๘ ๙๕๗๕ ๓๖๔๙  ( จำหน่ายผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ )                       กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำ     ติดต่อคุณประเนียร ทีหอคำ   โทร.๐๘๕๐๐๗๔๖๐   (  จำหน่ายลูกหยียักษ์แม่ประเนียร)                       (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า OTOP สามารถติดต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ)