แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ข้อมูลจังหวัด

ค้นหาร้านอาหาร

ปลายทาง : หมวดหมู่ : โดยประเภทอาหาร : ราคาต่อหัว : คีย์เวิร์ด :

อาหารและเครื่องดื่ม ภูเก็ต

ปลายทาง :

ภูเก็ต

หมวดหมู่ :

บรันช์

ประเภทอาหาร :

ทั้งหมด

ช่วงราคา :

ทั้งหมด

จัดเรียงตาม :

ผลลัพธ์ต่อหน้า :

ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 70
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 > >|
ร้าน Alumni Bistro

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านอาหารอิตาเลี่ยน ในจังหวดัภูเก็ต

ประเภทอาหาร : อิตาเลียน
หมวดหมู่ : บรันช์, ครอบครัว
Add to Travel Planner
ร้าน Baanmai Cattages and Restaurant

เขตเมืองภูเก็ต

อร่อยยยยย ทุกอย่างงงง ตอนแรกเห็นราคาแลว้สะอึกกึ้กเบาๆอยู่ในใจเหมือนกัน แต่พอๆไดช้ิมฝีมือเคา้แลว้ บอกเลยว่าสม ราคาค่ะ 1. ภูเก็ตค่าครองชีพไม่ถูกอยู่แลว้ 2. มานอนเกาะราคายิ่งไปกันใหญ่ เพราะงั้นจะบ่นเรื...

ประเภทอาหาร : ซีฟู้ด, ไทย
Add to Travel Planner
ร้านอาหารโทนี่

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านอาหารขายฝรั่งแต่ราคาคนไทย เป็นร้านที่ไม่สวย แต่สะดุดตาดว้ยลูกคา้เตม็ร้านที่แตกต่างจากร้านอื่นๆในละแวกเดียวกัน ร้านนี้มี ทั้งอาหารไทยทั้งแบบกับขา้วและอาหารจานเดียว และยงัมีสเตก็ สลดั สปาเก็ตตี้ เ...

Add to Travel Planner
ขวัญขนมจีน

เขตเมืองภูเก็ต

น า้แกงเข้มข้น ^^ เป็นร้านนมีนที่สะอาด มีแกงประมา 10 แกง านละ 30-35 บาท นาพริกนายา (35 บาท) - นาแกงเม้น้ ไม่เด็เลย ออกรสไปทางหานนิด แกงเนอ (35 บาท) - ถงเคร่องแกงเนอ ไดเ้นอมาเยอะด้ย เสียดายที่ไม...

ประเภทอาหาร : ไทย
หมวดหมู่ : บรันช์, ครอบครัว
Add to Travel Planner
ข้าวต้มหมูภูเก็ต

เขตเมืองภูเก็ต

ข้าวต้มเช้า นึกถึงขา้วตม้ตอนเชา้ตอ้งนึกถึงที่นี้ ขา้วตม้หมูภูเก็ต ร้านอยู่ริมถนนภูเก็ตใกลส้ี่แยกถนนถลาง ใหบ้ริการ อาหารเชา้ประเภทขา้วตม้ วนุ้เส้น หมี่สั่ว ขา้วตม้ที่นี้ถา้ใหอ้ร่อยยิ่งขึ้นตอ้งทานคู่กับ...

ประเภทอาหาร : ไทย
หมวดหมู่ : บรันช์
Add to Travel Planner
จันทร์จิรา (Chan Chira Restaurant)

อาหารเ้า ตนนให่ ของกนหลากหลาย ราาไม่แง ร้านนี้ต้ังอยู่ตรงถนนบายพาส หาง่ายเลย index ไปนิดนึง มีอาหารเชา้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ติ่มซา โจก๊ หมี่สั่ว เลือดหมู ไข่กะทะ บะกุ๊ตเต๋ ใหเ้ลือกกิน มีที่จอด...

ประเภทอาหาร : จีน
หมวดหมู่ : บรันช์
Add to Travel Planner
เจ๊นิดข้าวต้ม

เขตเมืองภูเก็ต

หากหายเมนู ในยาม่านื ^^ เห็นคนนั่งกินกันครึกครื้น เกือบเตม็ร้าน พอเขา้มาที่ร้าน ถึงไดรู้้ว่า น่าจะมาจาก.....เมนูหลากหลาย ทั้งขา้วตม้ เกาเหลา อาหารตามสั่ง ติ่มซา น ้าเตา้หู ้^^ ราคาเริ่มที่ 40 บาท...

ประเภทอาหาร : จีน
หมวดหมู่ : บรันช์, ครอบครัว
Add to Travel Planner
เจียงลูกชิ้นปลา ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก

เขตเมืองภูเก็ต

ย้ายร้านนาน แล้วรับ จากเซนทรัน สามแยกแรกเลี้ยวซา้ย ร้านอยู่ขวามือครับ

ประเภทอาหาร : ไทย
หมวดหมู่ : บรันช์
Add to Travel Planner
ชดช้อยข้าวแกง (CHODCHOY)

เขตเมืองภูเก็ต

มาถึงร้านนี้ที่ตอ้งลอง หมูทอดน ้าปลา หมูฮอ้งภูเก็ต แกงส้มปลามง น ้าพริกขย ้ากุ้งสด. ผกัลวกผกัสดเยอะ มากทานคู่กับน ้าพริก ผดัสะตอกุ้ง ผดักะเป็กหรือหน่อไมน้ ้า

ประเภทอาหาร : ไทย
หมวดหมู่ : บรันช์, ครอบครัว
Add to Travel Planner
ติ่มซำคู่ขวัญ

เขตเมืองภูเก็ต

ติ่มซ ายามเช้า อร่อยไม่เคยเปลยี่น ติ่มซา มากดว้ยคุณภาพ ตามดว้ยราคา ^^ มาร้านนี้ อย่ากินแบบจดัเตม็นะค่ะ เพราะร้านนี้ถึงจะเป็นอาหารเชา้ แต่ราคาไม่เชา้ดว้ยนะค่ะ อิอิ จิ๊กไปทาน มื้อเชา้ 300 กว่าบ...

ประเภทอาหาร : จีน
หมวดหมู่ : บรันช์, ครอบครัว
Add to Travel Planner
ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 70
Save this search
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 > >|