แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ข้อมูลจังหวัด

ค้นหาร้านอาหาร

ปลายทาง : หมวดหมู่ : โดยประเภทอาหาร : ราคาต่อหัว : คีย์เวิร์ด :

อาหารและเครื่องดื่ม ภูเก็ต

ปลายทาง :

ภูเก็ต

หมวดหมู่ :

อาหารค่ำ

ประเภทอาหาร :

ทั้งหมด

ช่วงราคา :

ทั้งหมด

จัดเรียงตาม :

ผลลัพธ์ต่อหน้า :

ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 128
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|
ร้าน Baanmai Cattages and Restaurant

เขตเมืองภูเก็ต

อร่อยยยยย ทุกอย่างงงง ตอนแรกเห็นราคาแลว้สะอึกกึ้กเบาๆอยู่ในใจเหมือนกัน แต่พอๆไดช้ิมฝีมือเคา้แลว้ บอกเลยว่าสม ราคาค่ะ 1. ภูเก็ตค่าครองชีพไม่ถูกอยู่แลว้ 2. มานอนเกาะราคายิ่งไปกันใหญ่ เพราะงั้นจะบ่นเรื...

ประเภทอาหาร : ซีฟู้ด, ไทย
Add to Travel Planner
ร้าน Wine Connection Chalong Phuket

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านขายไวน์ เป็นร้านสาขามาจากต่างประเทศ มีอาหารไทยและอาหารยโุรป สเตก็ รสชาติโอเค เนน้ ขายชาวต่างชาติเนื่องจากราคาสูงมากๆ ร้านไวน์และอาหารยโุรป สาขานี้มีอาหารไทยขายดว้ย เป็นจา พวกอาหารจานเดียว ร้านนั...

ประเภทอาหาร : นานาชาติ, สเต็ก, ไทย
Add to Travel Planner
โพงพางซีฟู้ด

เขตเมืองภูเก็ต

หนึ่งในร้านซีฟู้ดย่านป่าหล่ายที่น่าลอง ร้านโพงพางซีฟู้ดตั้งอยู่แถวป่าหล่าย ซึ่งมีซีฟู้ดหลายๆ ร้านให้เลือก มาภูเก็ตครั้งนี้ถามพี่ที่โรงแรมและพี่แท็กซีแนะนำมาร้านนี้ เพราะราคาไม่แพงเกินไป รสชาติอร่อย แ...

ประเภทอาหาร : ไทย, ซีฟู้ด
หมวดหมู่ : อาหารค่ำ
Add to Travel Planner
ย้อยโภชนา

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านแนะนำ..ย่านเมืองเก่าที่ห้ามพลาด ลองทานตั้งแต่อาหารจานเดียวจนถึงเป็นกับข้าว ไม่ผิดหวังเลยค่ะ ครั้งแรกไปทานผัดซี้อิ๊วกุ้งเส้นหมี่หุ้น เส้นคล้ายๆเส้นหมี่ แต่ใหญ่กว่าหน่อย อร่อยมากมาย พอครั้งที่สองสั...

ประเภทอาหาร : ไทย
หมวดหมู่ : อาหารค่ำ
Add to Travel Planner
ร้านอาหารโทนี่

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านอาหารขายฝรั่งแต่ราคาคนไทย เป็นร้านที่ไม่สวย แต่สะดุดตาดว้ยลูกคา้เตม็ร้านที่แตกต่างจากร้านอื่นๆในละแวกเดียวกัน ร้านนี้มี ทั้งอาหารไทยทั้งแบบกับขา้วและอาหารจานเดียว และยงัมีสเตก็ สลดั สปาเก็ตตี้ เ...

Add to Travel Planner
ข้าวต้มปลาเขารัง (Khao Tom Pla Khao Rang Restaurant)

เขตเมืองภูเก็ต

องกนิยามดก ร้านนี้รสชาติโอเคครับ ผมว่าร้านนี้เด่นเรื่องการบริการที่อาเฮียเจา้ของร้านดูนอบนอ้มเอาใจใส่ลูกคา้มากครับ ตวัรสชาติอาหารนั้น ไม่ไดโ้ดดเด่นจากร้านทั่วไปเท่าไหร่ โดยรวมร้านนี้ผมเฉย ๆ ครับ แ...

ประเภทอาหาร : ไทย
Add to Travel Planner
ครัวไพลิน (Khrua Phai Lin)

ร้านบ้าน ๆ บรรยากาศดี อาหารอร่อย เป็นครั้งแรกที่ไดม้าน ้าตกกะทู ้และไดม้ากินที่ร้านนี้ สั่งอาหารมา 6 อย่าง รสชาติถือว่าใชไ้ดเ้ลยทีเดียว ทั้ง น ้าพริกกุ้งเสียบ ตม้กระดูกอ่อนใบชมวง ผกัเหมียงผดักุ้งเสียบ...

ประเภทอาหาร : ไทย
Add to Travel Planner
นมสดทอด

เขตเมืองภูเก็ต

นมทอด ทตี่้องลมิ้ลอง เป็นเมนูยอดฮิตที่ก ำลงัออกตวัแรงในช่วงนี้ ติดตำมมำชิมจำกเพจอยำกซื้ออยำกขำยภูเก็ต ^^ เป็น รถสำมลอ้พ่วง มำขำยหนำ้ familymart ในวนัจนัทร์-ศุกร์ ช่วง 18.00-20.00 น. มีทั้งนมทอด ชีสท...

ประเภทอาหาร : ไทย
Add to Travel Planner
น้องเจภูเก็ต

เขตเมืองภูเก็ต

อาหารเจ รสชาติดี เป็นร้านอาหารเจ ที่ขายเจทั้งปี ช่วงกินเจทีไร ตอ้งมาร้านนี้ทุกทีไป ^^ วนันี้มาที่ร้าน 2 ทุ่มกว่า แต่คนก็ยงั นั่งกันเตม็ร้าน นอ้งที่ร้านบริการเป็นกันเอง คนเยอะ แต่ก็รอไม่นานค่ะ อกไก่...

ประเภทอาหาร : ไทย
Add to Travel Planner
นายยาว

เขตเมืองภูเก็ต

ร้านเก่าแก่ รสชาติอร่อย ร้านนี้มีมายาวนานมากๆ กินตั้งแต่เด็กเบบี๋ จนตอนนี้ก้จะเป็นป้าละ 5555 ชอบมากๆเลยค่ะ .. เมนูที่ไปกินทุกครั้งแลว้จะตอ้งสั่งคือ ''ไก่แป๊ะซะ'' เป็นเมนูที่ขาดไม่ไดเ้ลยทีเดียว ไก่จ...

ประเภทอาหาร : ไทย
Add to Travel Planner
ผลลัพธ์ 1-10 ของทั้งหมด 128
Save this search
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|