แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ข้อมูลจังหวัด

ค้นหาพาหนะเดินทาง

ปลายทาง :

ประเภทการขนส่ง :

คีย์เวิร์ด :

การเดินทาง แม่ฮ่องสอน

ทางเลือกใน แม่ฮ่องสอน, ประเทศไทย

แม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 924 กิโลเมตร และห่างจากเชียงใหม่ประมาณ 356 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และเครื่องบิน

แม่ฮ่องสอนมีสนามบิน 2 แห่ง คือ ในอำเภอเมืองฯ และอำเภอปาย มีเที่ยวบินระหว่างจังหวัดเชียงใหม่บริการ สำหรับการเดินทางโดยรถไฟ ต้องลงที่สถานีเชียงใหม่ แล้วต่อรถหรือเครื่องบินมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกทีหนึ่ง

โดยรถยนต์

การเดินทางไปยังแม่ฮ่องสอนมักเริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร

อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร
หรืออีกเส้นทางหนึ่ง คือ จากนครสวรรค์ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร

การเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังแม่ฮ่องสอนโดยทางรถ จะต้องผ่านเส้นทางขึ้นลงเขาสูงชัน ซึ่งหากนักท่องเที่ยวต้องการไปยังอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยไม่ต้องการแวะพักหรือท่องเที่ยวระหว่างทาง ควรใช้เส้นทางหมายเลข 108 ตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม เข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง และคดเคี้ยวลาดชันตามแนวเขาเป็นถึงจำนวนถึง 1,864 โค้ง รวมระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใช้ประมาณ 6 ชั่วโมง

แต่หากต้องการแวะชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างทาง ควรใช้เส้นทางหมายเลข 1095 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ที่ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า เข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ทางสายนี้เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางเช่นกัน แต่คดเคี้ยวและสูงชันกว่าทางหมายเลข 108 แต่นักท่องเที่ยวจำนวนมากก็นิยมเลือกใช้เส้นทางนี้ เพราะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่นิยมของจังหวัดส่วนมากจะอยู่บนเส้นทางสายนี้

นอกจากนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแวะเที่ยวดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ยังสามารถเดินทางไปแม่ฮ่องสอนโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1263 ได้อีกเส้นทางหนึ่ง โดยเริ่มจากอำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอจอมทอง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอแม่แจ่ม จนไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 108 ที่อำเภอขุนยวม แล้วเข้าสู่อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ทางเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง แต่บางช่วงถนนแคบ ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับ

และหากต้องการเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ก็สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 105 ผ่านอำเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง ถึงอำเภอแม่สะเรียง รวมระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 108 ต่อไปยังอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม และเข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 470 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 5 ชั่วโมง

โดยรถประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ไปยังแม่ฮ่องสอนทุกวัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท สมบัติทัวร์ โทร. 02-5531753 www.sombattour.com

จากเชียงใหม่ มีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใน 2 เส้นทาง คือ

1. สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 108) มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 4 ชั่วโมง ถึงแม่ฮ่องสอนประมาณ 8 ชั่วโมง

2. สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095) มีบริการรถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศและรถตู้ ตั้งแต่เวลา 07.00-12.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-6 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด โทร. 0-5361-1318

โดยเครื่องบิน

สายการบินนกแอร์และสายการบินเอส จี เอ มีบริการเที่ยวบินระหว่างเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 3-4 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และเชียงใหม่-ปาย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

สอบถามข้อมูลการเดินทางและสำรองที่นั่งได้ที่สายการบินนกแอร์ โทร. 1318 www.nokair.com และสายการบินเอส จี เอ โทร. 0-2664-6099 www.sga.co.th

การเดินทางภายใน แม่ฮ่องสอน

ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะ ได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย

ในเขตอำเภอปาย มีบริษัทท่องเที่ยวในตัวอำเภอและที่พักหลายแห่ง บริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์และรถจักรยาน ทั้งแบบรายวันและรายเดือน ในราคาไม่แพง นักท่องเที่ยวนิยมกันมาก

มีรถโดยสารประจำทางสายแม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง (ทางหลวงหมายเลข 108) และสายแม่ฮ่องสอน-ปาย (ทางหลวงหมายเลข 1095) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5368-1347

ระยะทางจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปยังอำเภอต่างๆ คือ

อำเภอปางมะผ้า 64 กิโลเมตร

อำเภอขุนยวม 67 กิโลเมตร

อำเภอปาย 111 กิโลเมตร

อำเภอแม่สะเรียง 164 กิโลเมตร

อำเภอสบเมย 192 กิโลเมตร

อำเภอแม่ลาน้อย 134 กิโลเมตร