แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจีย์สามองค์นี้แต่เดิมเรียกกันว่า "หินสามกอง” เป็นเส้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและพม่า ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น ที่แห่งนี้เคยเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ทางการทหาร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันช่องเขานี้กลายเป็นตลาดพรมแดนที่คึกคักเรียกว่า "ตลาดพญาตองซู” สินค้าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดจากทั้งสองประเทศนี้ได้แก่ เครื่องประดับตกแต่งทำจากไม้แกะสลัก ผ้าทอ ไม้สนเนื้อแดง และเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงบรรดาของป่าต่างๆ แต่การซื้อดอกไม้ป่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเนื่องจากผิดกฎหมาย

ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นช่องเขาของเทือกเขาตะนาวศรีริมตะเข็บชายแดนนั่นเอง แม้เจดีย์มีขาวทั้งสามองค์ที่ตั้งเรียงกันในฝั่งไทย จะดูไม่ใหญ่โตอะไร ราวกับหินสามกองเรียงกัน แต่ก็ทำให้เห็นถึงความเชื่อของคนไทยที่มีมาแต่ดั้งเดิมที่จำเป็นต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ได้สักการะบูชา ก่อนที่จะเดินทางไปยังดินแดนของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตามในละแวกเดียวกัน ก็มีร้านขายของฝากจำพวกเครื่องไม้ต่างๆทั้งโต๊ะ เก้าอี้ หรือแม้แต่กบเหลาไม้และเนื่องด้วยภูมิประเทศแถวนี้ยังเป็นผืนป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งในเขตไทยและเขตพม่า ทำให้มีต้นไม้ป่านานาชนิดมาเร่ขายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่าพันธุ์หายาก

ประเทศพม่าอนุญาติให้นักท่องเที่ยวข้ามแดนได้ช่วง 6.00 น.– 18.00 น. นักท่องเที่ยวควรทำบัตรผ่านที่จุดผ่านแดนเสียก่อน โดยมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย เมื่อถึงพม่า นักท่องเที่ยวสามารถชม วัดเสาร้อยต้น ซึ่งห่างจากจุดผ่านแดนเพียงไม่กี่ร้อยเมตร อย่างไรก็ตามการเข้าชมนั้น ต้องปฏิบัติตามกฏข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด