แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

บ้านคีรีวง

บ้านคีรีวง

แห่งอากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่ตั้ง อำเภอลานสกา บ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สุขสงบ เป็นสังคมแบบเครือญาติ ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ภูเขา น้ำตก พรรณไม้ และสัตว์ป่า อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนบ้านคีรีวง แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมัดย้อม กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสานกะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวก็มักจะซื้อเป็นของฝากกันอยู่เสมอ เนื่องจากสินค้าราคาไม่แพงและมีคุณภาพ

ชุมชนคีรีวงศ์ได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และได้พัฒนาการบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชน มีการนำทางเดินป่า ลูกหาบ มีที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ หรือพักโฮมสเตย์ร่วมกับชาวบ้านได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ช่วงฤดูกาลผลไม้ อย่าพลาดลิ้มรสมังคุด เพราะมีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ หรือระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยพิชิตยอดเขาหลวง ความสูง 1,835 เมตร จากระดับน้ำทะเล บนเส้นทางเดินป่าอันสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพติดอันดับโลก ตื่นตากับกล้วยไม้หายากบางชนิดพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เช่น สิงโตอาจารย์เต็ม สิงโตภู่ทอง

บ้านคีรีวงเป็นแหล่งอากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่กรมควบคุมมลพิษได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฉะนั้นอย่ารีรอมาสูดโอโซนให้เต็มปอด เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านและท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์ประสานงานบ้านคีรีวง โทร.075 533 113 หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านคีรีวง โทร.075 53