แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ผาแง่ม

ผาแง่ม

ผาแง่ม

หากคุณเตรียมตัวมาสัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีทิวทัศน์อันงดงาม และพรรณไม้เมืองหนาวที่หาชมได้ยาก เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาแง่ม นับเป็นเส้นทางที่คุณต้องประทับใจ เพราะเส้นทางผาแง่มนั้นยังเป็นเส้นทางป่าปิดที่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินชมธรรมชาติด้วยตนเอง ธรรมชาติจึงยังสมบูรณ์อยู่มาก โดยคุณต้องขออนุญาตกับทางอุทยานฯ ล่วงหน้า และต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางตลอดการเที่ยวชม เส้นทางผาแง่ม จะเริ่มต้นจากบริเวณศูนย์เรดาห์ เจ้าหน้าที่จะนำคุณไปตามเส้นทางเดินเท้าลงหุบเขาไปประมาณ 2 กิโลเมตร ช่วงแรกของเส้นทางของคุณจะพบป่าดิบชื้น และผ่านดงต้นข้อไก่ จากนั้นจะเดินตัดขึ้นสันเขาไปประมาณ 30 นาที จากจุดนี้สันเขาทางฝั่งซ้ายคุณจะได้ชมทิวทัศน์ของอำเภอแม่แจ่ม ส่วนฝั่งขวาเป็นทิวทัศน์ของเขตอำเภอแม่วางที่มีความสวยงาม และเมื่อเดินทางต่อไปจนกระทั่งสุดทางสันเขาก็เป็นอันว่าคุณได้มาถึงจุดที่เรียกว่า ผาแง่ม แล้ว ผาแง่ม เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามมาก สามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาตระการตา และถ้าคุณไปเที่ยวในฤดูช่วงหนาว คุณจะได้ดื่มด่ำกับความงามของกุหลาบพันปีสีแดงที่บานสะพรั่งให้ชมอย่างน่าประทับใจอีกด้วย

ส่วนขากลับเจ้าหน้าที่จะนำคุณกลับเส้นทางเดิม ใช้เวลาในการเดินทางเที่ยวชมไปกลับประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเดินออกมาถึงบริเวณศูนย์เรดาห์คุณยังสามารถแวะพักผ่อนได้ที่ร้านค้าสวัสดิการสบายๆ ให้หายเหนื่อย จากนั้นถ้ายังมีแรงไหว และยังอยากเดินเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติต่อก็สามารถไปเที่ยวชม เส้นทางอ่างกา และเส้นทางกิ่วแม่ปาน ต่อได้ ไม่เย็นย่ำจนเกินไป วันรุ่งขึ้นขากลับคุณสามารถขับรถเที่ยวชม น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุนภเมทนีดล แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะย้อนกลับทางเดิม หรือจะเดินทางกลับเชียงใหม่ทางอำเภอแม่แจ่ม ก็คุ้มค่า เพราะวิวขุนเขาสลับซับซ้อนและทุ่งนาขั้นบันไดตลอดสองข้างทางนั้นสวยงามจับใจ ถึงอำเภอแม่แจ่มแล้วก็ยังมีวัดวาอาราม จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำ และผ้าทอมือลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านอำเภอแม่แจ่มให้คุณซื้อเป็นของฝากก่อนกลับบ้านด้วย