แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

พระธาตุเรณูนคร

พระธาตุเรณูนคร

ไม่ไกลจากพระธาตุพนม ที่ อ.เรณูนครมีพระธาตุเรณูนคร พระธาตุคู่เมืองชาวเรณูผู้ไทยที่จำลองมาจากพระธาตุพนม พระธาตุเรณูนครเมื่อปี พ.ศ. 2460 ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอรหันต์ รวมทั้งสิ่งของพุทธบูชาต่างๆ เมื่อสักการะพระธาตุเรณูนครแล้ว แนะนำให้ไปสักการะพระองค์แสน พระพุทธรูปคู่บ้านชาวเรณูนคร ซึ่งในวันสงกรานต์จะเชิญแห่รอบเมือง และในทุกวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 4 (เดือนมีนาคม) จะมีนมัสการพระธาตุเรณูนคร ทั้งนี้ตามธรรมเนียมสักการะพระธาตุจะนิยมใช้ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 ดอก โดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันจันทร์ เพราะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดซึ่งเชื่อกันว่าจะได้รับอานิสงส์ให้มีผิวพรรณผุดผ่องดั่งแสงจันทร์วันเพ็ญ