แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

พระบรมธาตุไชยา

พระบรมธาตุไชยา

พระบรมธาตุไชยเป็นศาสนสถานที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,000 ปี สืบมาแต่อาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งพระบรมธาตุไชยาแสดงถึงลักษณะศิลปะศรีวิชัยอย่างชัดเจนด้วยลักษณะของสถูปที่มีเรืองจำลองซ้อนชั้นกันขึ้นไปเรื่อยๆ คล้ายปราสาทในศิลปะชวา แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โต แต่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนภายใต้พุทธศาสนิกายวัชรยานที่หน้าบันของสถูปปรากฎภาพตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากมีการปฏิสังขรณ์ในช่วงนั้นพระบรมธาตุไชยตั้งอยู่ที่ ม.3 ถ.รักษ์นรกิจ ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ที่พระบรมธาตุไชยานอกจากสถูปทรงแปลกตาแล้ว ยังมีพระพุทธรูปสลักจากหินทรายแดง ศิลปะอยุธยาตอนต้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดที่ไม่เคยถูกทิ้งร้างไปในระยะเวลา 1,000 ปี ใกล้เคียงกับวัดพระบรมธาตุไชยายังปรากฏซากศาสนสถานเก่าแก่สมัยศรีวิชัย นั่นคือวัดเวียง วัดแก้ว และวัดหลง ซึ่งเป็นวัดในพุทธศาสนามหายานเมื่อ 1,000 กว่าปีก่อน ตั้งอยู่บนสันทรายที่เชื่อว่าเป็นเมืองเก่าของไชยา ปัจจุบันสถูปวัดเวียงถูกทางวัดสร้างอาคารสมัยใหม่ทับไปแล้ว เหลือเพียงวัดแก้วและวัดหลง ที่มีหน้าตาคล้ายจันทิทรงปราสาทในเกาะชวาภาคกลาง โดยบริเวณนี้ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุ พระพุทธรูป และเทวรูปสมัยศรีวิชัยเป็นจำนวนมาก

สถานที่จับจ่ายใกล้ๆ ของฝากขึ้นชื่อที่มาถึงถิ่นแล้วไม่ควรพลาด อาทิ ผ้าไหมพุมเรียง และผ้าไหมทอยกดิ้นเงินดิ้นทอง หัตถกรรมท้องถิ่นสตรีชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูและชวา ลายโบราณ อาทิ ลายดอกพิกุล ลายราชวัตร ลายยกเบ็ด ปัจจุบันหาได้น้อยแล้ว แต่แหล่งต้นแบบอยู่ที่ ต.พุมเรียง ซึ่งระหว่างทางจะได้ชมบ้านเรือนไม้มุงหลังคาปั้นหยา ห่างจาก อ.ไชยาเพียง 6 กม. และแวะชมแหลมโพธิ์ ท่าเรือโบราณสมัยศรีวิชัยที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน วิธีการเลือกไหม พิจารณาความละเอียด ไม่มีตำหนิ ผ้ายกสังเกตตรงดิ้น ต้องมีน้ำหนัก ไม่หักงอ และการรักษาผ้าทุกชนิดให้ระมัดระวังอย่างยิ่ง อย่าบิดผ้าเป็นอันขาด ควรซักแห้ง