แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน

เราสามารถเดินทางมาลงสถานีรถไฟที่บางปะอินซึ่งห่างจากพระราชวังประมาณ 20 กิโลเมตร และเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถสามล้อ (เครื่อง) ในบริเวณนั้นให้ไปส่งได้

ภายในพระราชวังมีทางเลือกให้กับคนที่ไม่อยากเดินฝ่าแดดร้อน ด้วยการใช้บริการรถไฟฟ้าพร้อมคนขับรถ ซึ่งจะพานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในบริเวณพระราชวัง โดยคิดค่าโดยสารเป็นรายชั่วโมง

ภายในพระราชวังบางปะอินมีโบราณสถานที่สวยงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มาก เริ่มตั้งแต่

พระที่นั่งไอศวรรค์ทิพย์อาศน์ เป็นพระที่นั่งทรงปราสาทตั้งอยุ่กลางสระ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสำริดของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบก

หอเหมมณเฑียรเทวราช หรือ ศาลพระเจ้าปราสาททอง เป็นปรางค์ศิลาจำลองแบบปรางค์ขอม ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ริมสระใต้ต้นโพธิ์ เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระเจ้าปราสาททอง

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน เป็นที่ตั้งประทับและท้องพระโรงร่วมกัน เป็นตึก 2 ชั้น ศิลปะแบบคอรินเทียนออร์เดอร์

พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร เป็นพระที่นั่งองค์ประธานของพระราชวังบางปะอิน เดิมเป็นพระที่นั่งเรือนไม้ 2 ชั้น ทาสีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่ แต่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นจึงถูกบูรณะใหม่ ปัจจุบันเป็นอาคารคอนกรีต

หอวิฑูรทัศนา เป็นหอสูงยอดมน 3 ชั้น ตั้งอยู่กลางเกาะน้อย สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหอส่องกล้องชมภูมิประเทศ

นอกจากสถานที่ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายภายในพระราชวังบางปะอินที่รอให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมความงดงามเหล่านั้น