แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน พบกับเรือนไม้ขนาดใหญ่ที่รวบรวมศิลปวัตถุโบราณที่พบในเมืองน่าน เดิมเคยเป็นหอคำของเจ้าหลวงเมืองน่าน และศาลากลางจังหวัดน่านแห่งแรกมาก่อน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศสวยงามในยามเย็นซึ่งหนุ่มสาวมักจะเช่าจักรยาปั่นไปรอบเมือง แวะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง วัดหัวข่วง อยู่ใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์ มีหอไตรไม้ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ประดับประดาด้วยกระจก รวมทั้งเจดีย์ศิลปะล้านนาตอนปลายที่งดงามมาก และห่างออำไปอีกนิด ลองแวะวัดพญาวัด ชมเจดีย์ทรงพีระมิดที่ได้รับอิทธิพลมาจาก “ภู่กุด” จ.ลำพูน หรือห่างจากเมืองออกไปเล็กน้อยใน ต.ม่วงตี้ด กิง อ.ภูเพียง แนะนำให้ไปไหว้พระธาตุแช่แห้ง เจดีย์ประจำคนเกิดปีเถาะ หรือปีกระต่ายซึ่งชาวบ้านมักนำตุ๊กตากระตายไปเป็นของถวาย

แนะนำให้เที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ เพราะมีงานไหว้พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งมีการละเล่นพื้นเมืองมากมาย รวมทั้งขบวนแห่แต่งกายแบบพื้นเมืองและการขับค่าวซอ ส่วนเดือนตุลาคมมีงานแข่งเรือหลังเทศกาลออกพรรษาในลำน้ำน่าน เป็นงานใหญ่ประจำปี และเดือนธันวาคมมีงานกาชาดส้มสีทอง รวมทั้งของดีเมืองน่าน

ในตัวเมืองมีร้านขายของที่ระลึกให้เลือกเยอะ ทั้งผ้าทองพื้นเมืองไทลื้อและเครื่องเงินโบราณ ส่วนผลไม้ต้องส้มสีทอง มะไฟจีน หรือฮวงพี้ ผลไม้เฉพาะถิ่นที่นำมาแปรรูปโดยอบแห้ง แนะนำร้าน ศูนย์เครื่องชมพูภูคา และหัตถกรรมเมืองน่าน ตั้งอยู่บน ถ. น่าน – พะเยา ขายเครื่องเงิน ผ้าทอพื้นเมือง และมะไฟจีนแปรรูป