แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

พิพิธภัณฑ์สังคโลก

พิพิธภัณฑ์สังคโลก

ชมความงดงามแห่งศิลปะโบราณวัตถุ

พิพิธภัณฑ์สังคโลกเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนที่รวบรวมงานสังคโลกสำคัญๆ จากหลายแห่งมาจัดแสดงประกอบกับการบรรยายเรื่องราว ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและการค้า นอกเหนือจากเครื่องสังคโลกที่ขุดค้นพบใน จ.สุโขทัย แล้ว ยังมีเครื่องสังคโลกจากจังหวัดอื่นในประเทศ เช่น เตาเวียงกาหลง จ.เชียงราย เตาเผาใน จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ และเครื่องสังคโลกจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์สังคโลกตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมือง ต.บ้านลุ่ม อ.เมือง หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เริ่มต้นจากวงเวียนกลางเมืองสุโขทัย ใช้ถ.ศรีอินทราทิตย์ ผ่านที่ว่าการอำเภอ จนถึงสามแยกใหญ่ ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สิงหวัฒน์ ตรงไปจนถึงสี่แยก แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองประมาณ 200 เมตร พิพิธภัณฑ์จะอยู่ซ้ายมือ หากเดินทางโดยรถประจำทางสามารถ ขึ้นรถสายรอบเมืองได้

พิพิธภัณฑ์สังคโลกมีสิ่งที่น่าสนใจเริ่มจากภายในตัวอาคารมีสามชั้น ชั้นแรกจัดแสดงชิ้นงานสังคโลกต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เครื่องประดับอาคาร นอกจากนี้ยังมีเครื่องสังคโลกที่เขียนลายในภาชนะที่สะท้อนวิถีชีวิตไทย เช่น การแต่งกาย เครื่องประดับ เงินตราต่างๆ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแล้วยังมีกรรมวิธีผลิตเครื่องสังคโลกในเชิงอุตสาหกรรมส่งออกไปทั่วโลก ทั้งวิธีการเผา การเคลือบ การใช้ดิน ในชั้นแรกนี้มีคู่มือในการเดินชม และมีเทปบันทึกเสียงให้ฟังคำบรรยายขณะเดินชม หรือถ้ามาเป็นหมู่คณะก็มีวิทยากรบรรยาย บนชั้นที่ 2 จัดแสดงโบราณวัตถุ ทั้งเครื่องถ้วยชามดินเผา หม้อ ไห เครื่องสังคโลก ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนจะมีชนชาติต่างๆ ชั้นที่ 3 จัดแสดงชิ้นงานที่ดีที่สุดจากแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกหลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็นของชาวไทยในอาณาจักรล้านนาบางชิ้นเป็นผลงานของต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม แต่ก็เป็นชิ้นงานที่ขุดค้นพบในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องทางการค้าในอดีต

ศิลปะโบราณวัตถุโดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องสังคโลกและเครื่องปั้นดินเผาที่อาจนับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ การชมเครื่องสังคโลกและศิลปวัตถุต่างๆ นั้น จำเป็นจะต้องมีจินตนาการควบคู่ไปกับความรู้ที่ทางพิพิธภัณฑ์ถ่ายทอดด้วย แล้วจะชมผลงานต่างๆ ได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจ