แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

พิพิธภัณฑ์เรือไทย

พิพิธภัณฑ์เรือไทย

ชมเรือโบราณจำลอง

อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกของไทยอย่างแท้จริง มีแม่น้ำลำคลองครอบคลุมพื้นที่ดุจใยแมงมุม เรือจึงเกี่ยวโยงกับคนอยุธยาตั้งแต่ชนชั้นกษัตริย์ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆ และเสด็จโดยกระบวนเรือ จนถึงสามัญชนที่ใช้เป็นพาหนะในการสัญจรไปมา ปัจจุบันเรือบางชนิดได้หายไปจากท้องน้ำแล้ว แต่ที่พิพิธภัณฑ์เรือไทยแห่งนี้ได้จำลองเรือชนิดต่างๆไว้ เพื่อสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับท้องน้ำของคนอยุธยายุคก่อน

ที่ตั้ง

12 หมู่ 1 ซอยขาวมาลา ถ.บางเอียน ต.ประตูชัย จ.อยุธยา

ประวัติ อาจารย์ไพฑูรย์ ชาวมาลา เกิดที่บ้านเกาะ อ.กรุงเก่า เคยรับราชการเป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ด้วยใจรักและมีความสนใจเรื่องเรือไทยจึงก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือไทยขึ้นในบริเวณบ้านพัก โดยขายที่นาของตนเพื่อ “ปลูกบ้านให้เรืออยู่”

สิ่งที่น่าสนใจ

เรือโบราณจำลอง อาคารพิพิธภัณฑ์มีลักษณะเป็นเรือนไทยสองชั้น ชั้นล่างจัดแสดงเรือจำลองต่างๆ ที่อาจารย์ไพฑูรย์ต่อขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผลงานนับร้อยลำ เรือบางลำเป็นเรือโบราณที่ไม่เคยเห็นมาก่อน อาจารย์จำลองขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าทั้งเอกสาร ภาพจิตรกรรมตามวัดในอยุธยา และที่กล่าวถึงไว้ในวรรณคดีไทยเรื่องต่างๆ

เมื่อมีนักท่องเที่ยวแวะเข้าไปชมอาจารย์ไพฑูรย์จะทำหน้าที่นำชมและอธิบายให้ฟังด้วยตนเอง อาจารย์รู้จักและรักเรือจำลองทุกลำที่ต่อขึ้น แต่มีเรือบางลำที่อาจารย์ภูมิใจ อย่างเรือสำเภาจำลองที่ใช้กันในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งต้องค้นข้อมูลจากเอกสารโบราณหลายฉบับ เรือพระที่นั่งสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งถอดแบบมากจากภาพจิตกรรมในวัดสุวรรณดาราม เรือมาดประทุน มาจากการอ่านนิราศสุนทรภู่ แล้วนำไปจินตนาการ เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่เก็บค่าเข้าชม แต่นักท่องเที่ยวอาจมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เรือไทยโดยการบริจาคสมทบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา