พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

เขาค้อมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เราจึงจัดโปรแกรมเที่ยวร่วมกันได้ นักท่องเที่ยวทาจจะพักบริเวณที่ทำการหน่วยฯพิทักษ์ทุ่งนางพญา หรือกางเต๊นท์ และขับรถไปเที่ยวเขาค้อได้ อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นผืนป่าอนุรักษ์กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อ่านต่อ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาแดง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามไม่แพ้ที่อื่นใดในประเทศไทย อ่านต่อ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพชรเม็ดงามแห่งหาดชะอำ อ่านต่อ

วัดพระธาตุผาแก้ว ตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ. บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคลองสาน จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ อ่านต่อ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพชรเม็ดงามแห่งหาดชะอำ

“พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” แห่งนี้ เป็นพระราชตำหนักที่ประทับริมทะเลหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพระราชตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2467 และด้วยสภาพพื้นที่เป็นอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าชุกชุมโดยเฉพาะกวาง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จ ึงทรงประกาศให้เป็นเขตอภัยทาน และทรงพระราชทานชื่อว่า พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งแปลว่า “สวนกวาง”

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สร้างด้วยไม้สักทองในแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก หันหน้าออกสู่ทะเล ประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์เชื่อมต่อถึงกันตลอด สามารถเห็นทิวทัศน์หาดทรายได้ทุกมุมมอง คือ พระที่นั่งสมุทรพิมาน เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารหลังใหญ่สุดทรงใช้เป็นห้องบรรทม ห้องแต่งพระองค์ ห้องทรงพระอักษร และห้องสรง ห้องเสวยเป็นศาลารูปสี่เหลี่ยม มีลูกกรงรอบ ไม่กั้นฝา รวมทั้งเป็นที่ประทับของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี พระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีพระวรราชชายา และที่พำนักของพระสุจริตสุดา พระสนมเอก และมีเรือนเล็กๆ เป็นที่อยู่ของข้าราชการฝ่ายใน และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ เป็นอาคารสองชั้น มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปิดโล่ง ทั้งชั้นล่างและชั้นบนทรงใช้เป็นโรงละครและที่ชุมนุมในโอกาสต่างๆ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้รับยกย่องในเรื่องความตั้งใจและความพยายามในการสร้าง ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ พระที่นั่งทั้งหมด จึงใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก มีลักษณะโปร่ง รับแสงแดด และลมทะเล ใต้ถุนสูง มีหลังคาคุ้มแดด เดินถึงกันได้ตลอดทุกส่วน ฝ้าเพดาน ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีน้ำหนักและแข็งแรง ต้านลมทะเลได้

ภายหลังเสด็จสวรรคต สถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างไว้เกือบ 40 ปี และหลังจาก 11 ปี ในการบูรณะ ก็ทำให้เห็นถึงความงดงาม ความน่าสบาย และความกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยรอบของพระราชนิเวศน์ได้อย่างชัดเจน

พื้นที่ใกล้เคียงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ยังมีโครงการพัฒนาอื่นๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์หลายโครงการ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหุบกะพงในพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นต้น

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในค่ายพระรามหก ตำบลห้วยทรายเหนือ อำภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3247-1388 www.phetchaburi.go.th/data/praram.htm