แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

How to Download

    For Windows :

  • Goto the Photos section of your camera. Browse through the albums or camera roll until you find the picture you wish to use.
  • Select the picture so it is displayed full screen.
  • Tap the icon in the lower left corner of the screen. If you don't see the icon, single tap the picture to display the menus.

    For MAC :

  • Goto the Photos section of your camera. Browse through the albums or camera roll until you find the picture you wish to use.
  • Select the picture so it is displayed full screen.
  • Tap the icon in the lower left corner of the screen. If you don't see the icon, single tap the picture to display the menus.
สกรีนเซฟเวอร์

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขอดาวน์โหลดสกรีนเซฟเวอร์ หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลครบถ้วน และกดดาวน์โหลด ระบบดาวน์โหลดจะเริ่มทำงาน

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกเปิด ไฟล์จะมีขั้นตอนการติดตั้งแจ้งให้ทราบ กรุณาทำตามขั้นตอนเพื่อทำการติดตั้ง

อีเมลล์ : *
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : * Windows MAC