แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วังสวนผักกาด

วังสวนผักกาด

เดิมทีพื้นที่ส่วนที่เคยเป็นสวนผักกาดนั้น พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิตและพระชายา คือ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ ดำริให้สร้างวังเพื่อประทับในช่วงสุดสัปดาห์ขึ้น ต่อมาภายหลังกลายเป็นที่ประทับถาวรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังจะสิ้นสุดลง

เรือนไทยหลังที่ 1: เรือนหลังนี้จัดแสดงพระรูปของพระบรมวงศานุวงษ์ไทย เรือจำลอง และกลองโบราณจำนวน 6 ใบ ที่ชั้นบนของอาคารมีศิลปะวัตถุ อาทิ รูปพระแม่อุมาเทวี และพระพุทธรูปในสมัยอู่ทอง ทั้งจากไทย อินเดียและพม่า

เรือนหลังที่ 2: เรือนหลังนี้เดิมทีเคยใช้เป็นเรือนรับรอง ปัจจุบันจัดแสดงสมบัติส่วนพระองค์ เช่น ตลับงาช้างและตะลุ่มมุก

เรือนหลังที่ 3: เครื่องดนตรีไทย เครื่องถม ภาชนะเบญจรงค์และเสลี่ยงถูกนำมาจัดแสดงไว้ที่นี่

เรือนหลังที่ 4: ที่นี่เคยใช้เป็นเรือนเสวย มีการประดับตกแต่งแบบญี่ปุ่น เรือนหลังนี้มีแผ่นประตูไม้ประดับมุก ซึ่งมีความเก่าแก่ย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 17 ส่วนชั้นล่าง เรียกว่า “ถ้ำอาลีบาบา” สำหรับจัดแสดงหินสวยงามที่คุณท่านได้สะสมเอาไว้

เรือนหลังที่ 5: ที่ชั้นบน มีนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาโบราณบ้านเชียง ส่วนชั้นล่างจัดแสดงเปลือกหอยทะเล หิน และฟอสซิล

เรือนหลังที่ 6: มีเครื่องเคลือบสวรรคโลก ขวานหินโบราณ ภาชนะดินเผา และตุ๊กตาดินเผาขนาดเล็กสมัยสุโขทัยให้ได้ชมที่เรือนแห่งนี้

เรือนหลังที่ 7: ดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์โขนพร้อมสื่อการนำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ หัวโขน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และหุ่นละครจากเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกกุมภกรรณ

หอเขียนลายรดน้ำ: สิ่งก่อสร้างนี้นับเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของวังสวนผักกาดก็ว่าได้ ด้านนอก มีภาพสลัก ส่วนภาพเขียนลายรดน้ำที่วาดเป็นเรื่องราวต่างๆอยู่ด้านในหอเขียน

ห้องศิลปนิทรรศมารศี: ห้องแสดงงานศิลปะนี้ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของศิลปาคารจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ มีการนำเสนอนิทรรศการเพื่อส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ภาพถ่าย เครื่องเคลือบ สื่อผสม การแสดงผลงานศิลปะ และการแสดง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่เสมอ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงที่อยู่บนชั้น 3 จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณ และมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียง ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 – 16.00 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-4934, 02- 246-1775-6 ต่อ 229