แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

วัดในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชทรงแนะนำว่า ควรเป็นวัดสำหรับไปปฎิบัติธรรมเพราะอยู่ใกล้กรุงเทพฯดี ทั้งสง่างามด้ยพื้นที่กว้างขวางถึง 366 ไร่และสงบร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

ที่ตั้ง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ภายในวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหารมีพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ทรงลังกาสีขาว หรือ พุทธคยา จำลอง ควรไปสักการะและทำบุญในวันหยุด และมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสลักด้วยเลเซอร์บนหน้าผาเขาชีจรรย์

ภายในบริเวณวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหารมีร้านเครื่องดื่มและของว่างบริการ ภายในมีห้องน้ำบริการ พร้อมเส้นทางรถเข็น และห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น ภายในบริเวณวัดมีศาลานานาชาติแต่สร้างตามสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงาม น่านั่งพักผ่อนอยู่หลายจุด