แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช

วิหารหลวงซึ่งเรียงรายด้วยเสากลมขนาดมหึมา หนึ่งในวิหารหลวงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงศรีอยุธยา แม้จะชำรุดไปมากแล้วแต่ยังหลงเหลือร่องรอยความอลังการ เดิมเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อธรรมิกราช (ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อแก่ เนื่องจากพระพักตร์ดูสูงวัย) ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงพระเศียรขนาดเกือบ 2 เมตร เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา นับเป็นพระพุทธรูปสกุลช่างอู่ทองที่หล่อด้วยสำริดและมีขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง

ที่ตั้ง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ชมเจดีย์สิงห์ล้อม 1 ใน 2 องค์ของกรุงศรีอยุธยาเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมเขมร หลังจากกษัตริย์อยุธยายกทัพไปตีเมืองพระนคร และชนย้ายทรัพย์สินรวมทั้งนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาไว้ยังกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดธรรมิกราชมีพระนอนที่มีความงามมาก ตำนานกล่าวว่าพระมเหสี พระองค์หนึ่งสร้างให้พระธิดาเพื่อบนบานให้ทรงหายจากพระประชวร โดยน้ำพระพุทธมนต์ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากใช้เยียวยาโรคภัย จึงเป็นที่นับถือของชาวบ้าน

บริเวณภายในวัดธรรมิกราชมีน้ำดื่มไว้บริการตามจุดต่างๆ โดยสามารถบริจาคได้ตามศรัทธา

ห้องน้ำภายในบริเวณวัดธรรมิกราชนี้ขึ้นชื่อว่าสะอาดมาก มีบริการหลายห้อง รวมห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น เส้นทางรถเข็น และห้องน้ำผู้สูงวัยที่มีราวจับ