แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2396 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นเจดีย์เก่า มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางค์อยู่ข้างบน สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 4 เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับสาญจีเจดีย์ในอินเดีย ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช การก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่เสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพ.ศ. 2413 รวมเวลาก่อสร้าง 17 ปีพระเจดีย์องค์ใหม่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม รูประฆังคว่ำแบบลังกา มีความสูงจากพื้นดินถึงยอดมงกุฎประมาน 120.5 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ประมาณ 233 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงบูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง่างามมากขึ้น และถือว่าวัดพรปฐมเจดีย์เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6

ภายในวัดพระปฐมเจดีย์มีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ประดิษฐานในซุ้มวิหารทางทิศเหนือหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ฐานเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ ตั้งอยู่บริเวณชั้นลดด้านทิศตะวันออกตรงข้ามพระอุโบสถ ภายในเก็บวัตถุโบราณที่ขุดพบได้ในจังหวัดนครปฐมทั้งสมัยบ้านเชียง สมัยทวารวดี และยังเป็นที่เก็บหีบศพของย่าเหลซึ่งเป็นสุนัขที่ในรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดปราน พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-16.30 นาฬิกา (ปิดช่วงเวลา 12.00-13.00 นาฬิกา)

วัดพระปฐมเจดีย์เปิดเวลา 07.00-20.00 นาฬิกา ค่าเข้าชม ชาวต่างประเทศ 40 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ โทรศัพท์ 0 3424 2134