แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ตื่นตาองค์พระเจดีย์ ศรีเมืองคอน

ถ้าคุณมีโอกาสสักการะสักครั้งในชีวิต ความเจริญก้าวหน้าจะผลิดอกออกผลตามมาในทุกๆด้าน แม้เมืองนครศรีธรรมราชจะมีความผสมผสานทั้งศาสนาพุทธและพราหมณ์ ทว่าทุกศาสนาก็สามารถมาหลอมรวมกันได้ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร แม้เวลาล่วงผ่านแต่พลังแห่งศรัทธากลับไม่เคยเสื่อมคลาย

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถือว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทยวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์ มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย ส่วนเหตุที่วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพี่น้องชาวใต้มานานนับร้อยปี ก็เพราะภายในพระบรมธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ ประดิษฐานไว้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าคุณมีโอกาสสักการะสักครั้งในชีวิต ความเจริญก้าวหน้าจะผลิดอกออกผลตามมาในทุกๆด้าน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของท้าวขัตตุคาม และท้าวรามเทพ ซึ่งถือเป้นต้นกำเนิดของการบูชาองค์จตุคามรามเทพ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

สิ่งที่ไม่เสื่อมคลายไปตามกาลเวลา ทุกคราวที่ได้มาเยี่ยมเยือนพระอารามแห่งนี้ คือความงามด้านสถาปัตยกรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยวัดแห่งนี้มีพระบรมธาตุองค์ใหญ่เป็นศูนย์กลางรายรอบไปด้วยเจดีย์รายเล็กๆ อีกมากมายส่วนที่มุมกำแพงแก้วมีพระบรมธาตุจำลองประดิษฐานอยู่ทั้งสี่มุม รวมทั้งตำนานท้าวจตุคามรามเทพ ก็มีแหล่งกำเนิดอยู่บนสายน้ำแห่งศรัทธา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ด้วยเช่นกัน

อร่อยประจำถิ่น

มาถึงวัดมหาธาตุ ต้องไม่ลืมที่จะถามหามังคุดคัดของดีเมืองนครศรีธรรมราช ที่นำมังคุดอ่อนมาผ่านขั้นตอนการดอง จนได้เป็นมังคุคคัดแสนกรอบกินได้ทั้งเนื้อและเมล็ด ใครมาที่นี่แล้วไม่ได้ชิมบอกได้เลยว่ายังมาไม่ถึงเมืองคอน

รู้ก่อนเดินทาง

ในวันสงกรานต์ ชาวนครศรีธรรมราชจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์แห่ไปยังสนามหน้าเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปี