แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ในบริเวณที่เคยเป็นนิวาสสถานของพระองค์ และเป็น 1 ใน 5 พระมหาธาตุที่เป็นหลักกรุง มาตั้งแต่โบราณ วัดพุทไธศวรรย์ถือเป็นวัดขนาดใหญ่ และยังคงสภาพเดิมไว้ได้ค่อนช้างสมบูรณ์ในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งร่มครึ้มไปด้วยต้นยางยูงสูงใหญ่ สถานที่ตั้ง ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

สักการะพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ และพระทักษิณรอบองค์พระปรางค์ประธาน ซึ่งบางวันมีการฝึกซ้อมเพลงดาบของสำนักดาบวัดพุทไธศวรรย์อันลือชื่อ ภายในวัดพุทไธศวรรย์มีจิตกรรมฝาผนังในตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์ ซึ่งเขียนภาพท่านขณะไปสืบทอดพระศาสนาในลังกาทวีป โดยฝีมือช่างอยุธยาตอนปลายที่เหลือไม่ถึง 10 แห่งในประเทศไทย ด้านข้างมีหอระฆังเหลี่ยมทรงแปลกตา มีแผนผังคล้ายรูปดาว อันเป็นการประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบใหม่ๆ ของช่างโบราณในสมัยนั้น วัดพุทไธศวรรย์ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าสำนักองค์จตุคามรามเทพ ดูจากมณฑปขนาดมหึมาที่ประดิษฐานองค์พ่อจตุคาม ภายในวัดพุทไธศวรรย์นี้มีห้องน้ำที่สะอาดมาก มีบริการเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้า ตั้งอยู่ก่อนถึงพระอุโบสถเล็กน้อย