แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

เมืองน้อยกลางหุบเขาที่เคยเป็นอาณาจักรอิสระแห่งหนึ่งในดินแดนล้านนา งดงามด้วยภาพทิวเขาสลับซับซ้อนเสมือนกำแพงที่หยุดเวลาไว้ไม่ให้ถูกยุคโลกาภิวัฒน์กล้ำกรายมาเกินไป เสน่ห์ของเมืองน่านนี้จึงมิใช่สีสันแสงเสียง หากเป็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความมีน้ำจิตน้ำใจของผู้คน อันกลายเป็นเอกลักษณ์น่านยังเหมือนเมืองล้านนาอื่นๆ ที่อบอุ่นอ่อนโยนด้วยภาพวิถีชิวิตอันบริสุทธิ์ที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา สังเกตได้จากวัดวาอารามจำนวนมาก เพียงแค่ในตัวเมืองก็สามารถเดินเที่ยวชมสักการะพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสบายๆ โดยสองข้างทางจะได้สัมผัสกับมิตรไมตรีของชาวน่าน พร้อมชมบ้านเรือนโบราณที่อนุรักษ์ไว้เมื่อร่างกายและหัวใจพร้อมแล้ว ก็เตรียมเดินทางกันได้เลย

วัดภูมินทร์ กล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน โดดเด่นด้วยพระอุโบสถทรงจัตุรมุข ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 4 องค์หันหลังชนกันโดยมีความเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าทั้ง 4 องค์หันหลังชนกันโดยมีความเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าทั้ง 4 ในภัทรกัลป์นี้ บรรยากาศด้านในมืดสลัว มีเพียงแสงเล็กน้อยที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างสะท้อนกับภาพจิตรกรรมฝาผนังพื้นสีฟ้า – แดง อันเป็นงานเขียนลือเลื่องไปทั่วประเทศ

ภายในวัดภูมินทร์ มีภาพจิตกรรมพุทธประวัติและนิทานชาดก “คันธกุมาร” ซึ่งแฝงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวเมืองน่านรวมทั้งภาพ “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือที่รู้จักกันในชื่อภาพ “กระซิบรัก” เนื่องจากเป็นภาพหนุ่มสาวกระซิบบอกความในใจ แม้จะไม่มีเสียงใดๆ แต่ก็แสดงอารมณ์ให้รู้ในดวงตาได้ วาดโดย “หนานบัวผัน” ช่างขาวไทลื้อ ทั้งนี้ด้านหลังวัดมีพิพิธภัณฑ์น้อยๆ และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งเป็นของพื้นเมืองเหมาะสำหรับเป็นของฝาก