แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดศรีอุบลรัตนารามเป็นวัดเก่าแก่ที่เดิมชื่อ “วัดศรีทอง” ภายในวัดร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ จุดเด่นอยู่ที่พระอุโบสถซึ่งจำลองแบบมาจากโบสถ์จัตุรมุข วัดเบญจมบพิตรที่กรุงเทพฯ ภายในประดิษฐานพระแก้วบุษราคัมและพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องขนาดเล็ก สร้างจากแก้วสีเหลือง หรือ “บุษราคัม” งามจับตา นับเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าพระวอและบรรพบุรุษผู้ร่วมก่อตั้งเมืองได้อัญเชิญมาจากกรุงเวียงจันท์ คาดเดาว่าเคยประดิษฐานอยู่บ้านดอนมดแดง วัดศรีอุบลรัตนารามตั้งอยู่ที่ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัด ถ.อุปราช

ภายในวัดศรีอุบลรัตนารามมีศาลาการเปรียญเก่าหลังงาม ทำด้วยไม้แกะสลัก ทาสีแดง ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น ผ้าพิมพ์โบราณอายุกว่า 100 ปี “ฮางฮด” หรือรางน้ำสำหรับสรงพระพุทธรูป และพระสงฆ์ในวันสงกรานต์ รวมทั้งภาพถ่ายเก่าแก่ และพระพุทธรูปสลักไม้จำนวนมาก นอกจากพระแก้วบุษราคัมแล้ว ภายในวัดยังรวบรวมพระสำคัญ อาทิ พระทิพย์เนตร ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 และพระพุทธทองทิพย์ พระพุทธรูปยืนหล่อสำริด เจ้าหน่อคำได้มาจากเมืองเวียงจันท์เมื่อ พ.ศ. 2409

วัดศรีอุบลรัตนารามแห่งนี้เคยประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองอุบลราชธานี รวมทั้งเคยประกอบพิธีปลุกเสกน้ำมูรธาภิเษก สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9