แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ชื่อวัดอรุณฯ มาจาก พระอรุณเทพ ซึ่งเป็นพระนามของเทพเจ้ารุ่งอรุณของอินเดีย วัดนี้ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกวัดที่สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17นี้เป็นทั้งวัดประจำรัชกาลและพระราชวัง ระยะแรก รู้จักกันในนาม วัดมะกอก แต่เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดเกล้าฯให้บูรณะปฏิสังขรณ์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดแจ้ง ตามบริบทแล้วหมายถึง วัดแห่งรุ่งอรุณนั่นเอง

เคยมีการอัญชัญพระแก้วมรกตกลับจากประเทศลาวมาประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในปี พ.ศ. 2328 แม้หลังจากนั้นวัดอรุณฯจะไร้ซึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์วัดและขยายพระพุทธปรางค์หลักจนมีีความสูง 74เมตรอย่างในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามใหม่แก่วัดนี้ว่า วัดอรุณราชธาราม หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามใหม่อีกครั้งว่า วัดอรุณราชวราราม

พระปรางค์วัดอรุณฯทุกวันนี้มีลักษณะเพรียวสูงและเป็นแบบเขมร ทั้งยังรายรอบด้วยปรางค์ทิศ 4 องค์ ทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ เป็นภาพแสดงไตรภูมิของสวรรค์ 33 ชั้น หมู่พระปรางค์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบจนเต็ม ซึ่งกระเบื้องเหล่านี้ บรรดาเรือจีนที่ล่องมายังเมืองไทยใช้เป็นอับเฉา

ตัวพระพุทธปรางค์มีขั้นบันไดสูงชันนำไปสู่พระระเบียงสองอันซึ่งเป็นฐาน ชั้นต่างๆคือสรวงสวรรค์มีตัวกินรี ซึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ ยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวหรือปีศาจเป็นฐาน ฐานของเหล่าพระมณฑปมีพระพุทธรูปปางต่างๆในช่วงสำคัญของชีวิตประดิษฐานอยู่ ขณะที่รูปปั้นของเทพเอราวัณซึ่งเป็นช้าง 33 เศียรทำหน้าที่ปกป้องพระอินทร์เทพเจ้าของศาสนาฮินดู

ส่วนมากนักท่องเที่ยวมาเพื่อเดินขึ้นพระปรางค์และไม่มีเวลามากนักสำหรับเดินชมส่วนที่เหลือ พระพุทธรูปหลักที่ประดิษฐานในโบสถ์เชื่อกันว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงออกแบบ แต่จิตรกรรมฝาผนังนั้นอยู่ในช่วงพระบาทรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดอรุณฯเจริญรุ่งเรืองตลอดยุครัตนโกสินทร์

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมและงานหัตถศิลป์ชั้นครูประกาศก้องถึงสถานะของวัดชั้นเอกและหนึ่งในวัดที่โดดเด่นที่สุดวัดหนึ่งของประเทศไทย เป็นประเพณีสืบทอดกันมานานแล้วที่กษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีจะเสด็จฯมาเป็นองค์ประธานงานพระราชพิธีสำคัญที่จัดขึ้นที่นี่ รวมถึงพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคถวายผ้าพระกฐินหรือจีวรพระในช่วงเทศกาลทอดกฐินอีกด้วย

วัดอรุณเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น. ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชม 30 บาท ส่วนคนไทย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ การเดินทาง รถประจำทางสาย 19 57 และ 83 โดยสารทางเรือจากท่าเตียนไปยังท่าเรือวัดอรุณฯ