แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดเชียงยืน

วัดเชียงยืน

วัดที่พญามังรายทรงสร้างไว้นอกกำแพงเมืองคู่กับ “วัดเชียงมั่น” ตามนามมงคล “มั่น ยืน” ถือกันว่าเป็นวัดที่กษัตริย์เชียงใหม่ทุกพระองค์จะต้องเสด็จมาสักการะพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก่อนเสด็จเข้าเมืองทางประตูช้างเผือก แต่เดิมชื่อว่า “วัดฑีฆาชีวิตสาราม” หมายถึงวัดแห่งการมีอายุยืนนาน ชาวบ้านให้การนับถือมาก จึงนิยมทำพิธีสืบชะตาชีวิตกันที่วัดนี้ วัดเชียงยืนตั้งอยู่ที่ ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พระสัพพัญญูพุทธเจ้า (พระผู้รู้แจ้ง) พระประธานของวัดซึ่งเป็นที่เคารพของกษัตริย์เชียงใหม่ทุกพระองค์ ประดิษฐานในพระอุโบสถที่ยังรักษาบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ภายในไว้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะโบสถ์แปดเหลี่ยม ศิลปะพม่าสมัยราชวงศ์คองบองหนึ่งเดียวในล้านนา เดือนที่น่าเที่ยวคือต้นเดือนเมษายน เพราะมีงานประจำปีโดยมีการสรงน้ำพระบรมธาตุ ซึ่งจัดติดต่อจากวัดเชียงมั่น