แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย

อย่าได้พลาดที่จะสักการะหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองที่วัดโพธิ์ชัย เดิมมี 3 องค์พี่น้อง คือหลวงพ่อพระใส พระสุก และพระเสริมซึ่งในอดีตเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ประดิษฐานอยู่นครเวียงจันท์ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดกบฎเจ้าอนุวงศ์ จึงเชิญลงมา พระสุกนั้นเกิดอุบัติเหตุจมลงในแม่น้ำโขง ส่วนพระเสริม ล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 เชิญลงมาประดิษฐานไว้ ณ วัดปทุมวนาราม (ใกล้สยามพารากอน) ส่วนพระใสขณะเชิญลงมาเกวียนเกิดหักหน้าวัดโพธิ์ชัย จึงได้เชิญประดิษฐานไว้ที่วัดนี้เป็นการถาวร วัดโพธิ์ชัยตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

เดือนน่าเที่ยวคือเดือนเมษายนช่วงสงกรานต์ เพราะมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใสออกมาให้ประชาชนสรงน้ำ และแห่รอบอุโบสถ 3 รอบ ก่อนแห่งรอบเมือง โดยมีประชาชนมาเฝ้าสักการะอย่างล้นหลาม