แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล

ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคลมีเจดีย์สูงใหญ่ที่สุดในอยุธยา สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะวันหยุด ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้านหลังวัดจัดสร้างตำหนักสมเด็จพระนเรศวรให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ากราบไหว้ได้ นอกจากนี้รอบบริเวณมีสวนหย่อมสวยงามให้พักหย่อนใจอีกด้วย

วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 3059 ใกล้กับวัดพนัญเชิง ที่นี่มีประวัติความเป็นมาที่เล่าขานกันมายาวนาน ตำนานพงศาวดารเหนือกล่าวว่า วัดนี้สร้างในปี พ.ศ. 1630 โดยพระนเรศวร เจ้าเมืองหงสากับพระนารายณ์เจ้าเมืองอโยธยาพนันก่อเจดีย์แข่งกันในบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบัน พระนารายณ์ทรงสร้างเสร็จก่อน แต่ตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่า วัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดป่าแก้ว สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1900 ตรงที่พระราชทานเพลิงศพเจ้าแก้วกับเจ้าไท พระราชโอรสของพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งสิ้นพระชนม์ด้วยอหิวาตกโรค นับเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาเป็นของสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี มุ่งในทางวิปัสสนาธุระ มีพระวันรัตน์เป็นหัวหน้าคณะ คู่กับพระพุทธโฆษาจารย์ แห่งวัดพุทไธศวรรย์ในเกาะกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นฝ่ายคามวาสี เล่าเรียนทางคันถธุระ

ในปี พ.ศ. 2135 พระมหาอุปราชแม่ทัพพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทศรถยกทัพฝ่ายไทยออกไปต่อสู้ที่ ต.หนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี แม้จะมีชัยในการทำยุทธหัตถีและตีทัพพม่าจนแตกพ่ายไป แต่ก็ไม่สามารถตีทัพพม่าให้แตกไปได้อย่างราบคาบ เนื่องจากเหล่าทหารไทยตามเสด็จไม่ทันพระองค์จึงทรงพระพิโรธถึงกับจะประหารชีวิตแม่ทัพนายกองเหล่านั้นเสียทั้งหมด แต่สมเด็จพระวันรัตน์วัดป่าแก้วได้ทูลขอชีวิตไว้ และแนะนำให้เสริมเจดีย์ที่วัดแห่งนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นการเฉลิมพระเกียรติเมื่อแล้วเสร็จพระองค์ได้พระราชทานนามว่า วัดชัยมงคล แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหญ่ชัยมงคล เพราะมีเจดีย์ขนาดใหญ่

สิ่งที่น่าสนใจเมื่อมาเยี่ยมชมวัดใหญ่ชัยมงคล คือ เจดีย์ ตั้งอยู่บนฐานสูง เป็นเจดีย์ที่มีฐานบัลลังก์แปดเหลี่ยม สูงจากฐานถึงยอด 60 เมตร สามารถแลเห็นได้แต่ไกล มีบันไดขึ้นสู่ลานทักษิณ บนเจดีย์ด้านหน้ามีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่เชิงบันไดมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสององค์ ด้านซ้ายเรียกว่า เจ้าแก้ว ส่วนด้านขวาเรียกว่า เจ้าไท เจดีย์องค์นี้สร้างครอบซากเจดีย์องค์เก่า นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าอาจสร้างครอบมาแต่ครั้งกรุงอโยธยาแล้วก็ได้