แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ซื้อผลิตภัณฑ์ศิลป์ไทย ชมวังปลาน้ำจืด

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมีพื้นที่กว้างใหญ่นับพันไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นักท่องเที่ยวสามารถชมการสาธิตการผลิตสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รวมทั้งยังมีสถานที่น่าสนใจ เช่น วังปลาน้ำจืด สวนนก เป็นต้น ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทางศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดงานลอยกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นงานใหญ่ประจำทุกปี ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วไป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ โปรดเดล้าให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแห่งนี้ขึ้นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร ในเขตที่ดินปฎิรูปเพื่อการเกษตรกรรม พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ มุ่งฝึกงานช่างฝีมือแบบศิลปะไทยโบราณให้แก่เกษตรกรที่สนใจฝึกอาชีพเป็นรายได้พิเศษจากช่วงที่ว่างจากงานเกษตร โดยทางศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มีผู้ชำนาญงานช่างแขนงต่างๆ มาฝึกสอน เมื่อสามารถผลิตงานได้แล้ว ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จะรับซื้อผลงานไปจำหน่าย ปัจจุบันมีกว่า 20 แผนก เช่น แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า แผนกทอผ้าลายตีนจก แผนเครื่องเรือนไม้ เป็นต้น อบรมปีละสองรุ่น รุ่นละ 500 คน ใช้เวลาอบรม 6 เดือน โดยให้ที่พัก อาหาร สวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยง ผลงานที่ผลิตได้นอกจากจะจำหน่ายที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้ว ยังส่งไปจำหน่ายที่ร้านจิตรลดาซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ และส่งออกต่างประเทศด้วย

หมู่บ้านศิลปาชีพ

มีพื้นที่กว้างขวางหลายสิบไร่ ภายในแบ่งเป็นหมู่บ้านไทยของแต่ละภาค โดยมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางพื้นที่ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมงามศิลปหัตถกรรมของแต่ละภาคแล้ว ยังสามารถชมความงามของสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของแต่ละท้องถิ่นด้วย

สวนนก

เป็นกรงนกขนาดใหญ่สองกรง ภายในมีนกหายากกว่า 30 ชนิด เช่น นกชาปีไหน นกกาฮัง นกเงือกกรามช้าง นกสาลิกาลิ้นเขียว นกยูงไทย เป็นต้น ภายในกรงจัดสภาพแวดล้อมให้คล้ายคลึงธรรมชาติ เช่น สภาพป่า น้ำตก ธารน้ำ เป็นต้น มีระบบไฟล่อแมลง ซึ่งเป็นอาหารของนก ในวันที่ร้อนจัดมีระบบฝนเทียมให้ความชุ่มชื้นดำเนินการโดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชชินูปถัมภ์

วังปลา

มีตู้แสดงพันธุ์ปลาสองตู้ ตู้ใหญ่ขนาดความจุ 1,400 ตัน อีกตู้เป็นตู้ทรงกลมขนาด 600 ตัน มีปลาน้ำจืดหลากหลายชนิด ทั้งปลาพื้นเมืองใกล้สูญพันธุ์ และปลาที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น กระเบนราหู ปลาตะเพียนทอง ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาบึก ปลากดดำ เป็นต้น ภายในอาคารยังมีภาพเขียนปลาไทยพร้อมคำบรรยาย

ชมขั้นตอนการผลิตงาน

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมขั้นตอนการผลิตงานที่อาคารฝึกอบรมศิลปาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแผนกต่างๆ แต่ห้ามส่งเสียงรบกวนสมาธิการทำงาน หรือจับต้องผลิตภัณฑ์

ซื้อผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มีจำหน่ายที่ศาลาพระมิ่งขวัญ ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ทรงไทยประยุกต์

วันจันทร์เป็นวันที่อาคารหลายแห่งของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรปิดจึงควรเลือกมาวันอื่นๆ เพื่อจะได้ชมได้ทั่ว