แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2483 เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในปี 2475 ครานั้น สถานที่แห่งนี้เป็นจุดเดินขบวนคัดค้านของเหล่านิสิตนักศึกษา การปฏิวัติในปี 2516 และ 2519 รวมถึงเหตุกาณณ์ในปี พ.ศ. 2535 ที่ประชาชนไทยจำนวนมากก็ต้องมาจบชีวิตลงระหว่างออกมาเคลื่อนไหว เพื่อประท้วงรัฐบาลภายในการนำของพลเอกสุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี

การก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มขึ้นเมื่อปี 2482 เพื่อระลึกถึงการสิ้นสุดการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งอำนาจสูงสุดอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ มาสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ แม้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะได้รับการขนานนามเช่นนั้น แต่ทว่าความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์กลับไม่ได้เริ่มขึ้นจวบจนกระทั่งปี 2482 ประเทศไทยต้องเผชิญกับการปฏิวัติทางทหารและการปกครองภายใต้ระบบทหารติดต่อกันหลายต่อหลายครั้ง จวบจนกระทั่งการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยครั้งสุดท้ายใน พ.ศ. 2535 ครีบทั้ง 4 ด้านของอนุสาวรีย์สูงจากแท่นพื้นด้านละ 24 เมตร เพื่อแสดงถึงวันที่ 24 มิถุนายน อันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง อนุสาวรีย์ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเดิมและพระราชวังดุสิต มีแบบจำลองรัฐธรรมนูญฉบับจริงตั้งทูนไว้บนพานใจกลางอนุสาวรีย์

อนุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบโดยศิลปินชาวอิตาเลียน นามว่า คอร์ราโด เฟโรชี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีรับสั่งเชิญให้เข้ามาถวายงานเมื่อ 2467 และศิลปินผู้นี้ยังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พำนักอยู่ในประเทศ จนได้สัญชาติไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น ศิลป์ พีระศรี

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นศูนย์กลางวงเวียนใหญ่บนถนนราชดำเนิน ซึ่งทอดตัวยาวจากทางเหนือสุดของสนามหลวงมายังภูเขาทอง และอ้อมกลับมายังพระที่นั่งอนันตสมาคม ตำแหน่งที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างสนามหลวงและภูเขาทอง