แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เมืองโบราณที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองศรีสัชนาลัยอย่างใกล้ชิดในด้านประวัติความเป็นมา เป็นแหล่งศิลปกรรมอันงดงามอ่อนช้อย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรไทย การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านศิลปกรรม พุทธประติมากรรมของสุโขทัยได้รับการยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดทางความงามของศิลปะไทย เมืองเก่าสุโขทัยมีโบราณสถานขนาดใหญ่ตระการตาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะพระพุทธรูปขนาดมหึมา

ในพื้นที่ทั้งหมด 70 ตร.กม. ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เมืองเก่า” นี้ เต็มไปด้วยร่องรอยความเจริญของอารยธรรมสมัยสุโขทัยที่เคยรุ่งเรืองเมื่อกว่า 700 ปีก่อน โดยมีเมืองเก่าแห่งนี้เป็นราชธานี ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของเมืองไทย และมีความสำคัญระดับโลก เมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2534

โบราณสถานในอุทยานฯ แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ภายในเขตเมืองชั้นใน และภายนอกเขตเมืองชั้นใน รวมแล้วถึง 126 แห่ง บางแห่งมีความสำคัญและมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ในขณะที่บางแห่งเป็นเพียงซากเจดีย์ มณฑป หรือสิ่งก่อสร้างเล็ก ๆ เท่านั้น ดังนั้นในการเที่ยวชม นักท่องเที่ยวจึงควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานเสียก่อน เพื่อจะได้ไม่พลาดสถานที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

สำหรับผังเมืองของตัวเมืองเก่านั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1,400x1,810 ม. มีประตูเมืองสี่ประตู มีกำแพงดินล้อมรอบสามชั้น แต่ละชั้นมีคูน้ำกว้าง 20 ม. คั่นกลาง

แม้พื้นที่อุทยานฯ จะกว้าง แต่ที่เที่ยวแต่ละแห่งก็อยู่ไม่ห่างไกลเกินไปนัก อีกทั้งยังมีแผนที่ภายในอุทยานฯ ตั้งแสดงไว้เป็นจุด เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ชม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

นับเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม เนื่องจากเป็นส่วนที่จะปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอุทยานฯ แห่งนี้ รวมทั้งเรื่องราวความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทัยที่กินอาณาเขตครอบคลุมภาคกลางตอนบนหลายจังหวัด โดยจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอันงดงาม เครื่องสังคโลก เทวรูป ฯลฯ อันเป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของสุโขทัยได้เป็นอย่างดี โบราณวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่ได้จากการเก็บรวบรวมขุดค้นในเมืองสุโขทัย บางส่วนได้จากบริเวณเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และพิจิตร อีกส่วนหนึ่งเป็นของที่พระราชประสิทธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี และชาวสุโขทัยร่วมกันมอบให้

ภายในเขตเมืองชั้นใน

ในอดีตคำว่าเมืองชั้นใน หมายถึงเขตเมืองอันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ เช่น พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ วัดในเขตพระราชฐาน เป็นต้น ถือเป็นใจกลางเมืองเก่าสุโขทัย ชื่อเมืองชั้นในได้นำมาใช้เรียกเขตแดนที่เที่ยวในปัจจุบันด้วย

นอกเขตเมืองชั้นในด้านเหนือ

ทางตอนเหนือของเมืองชั้นใน มีที่เที่ยวน่าสนใจหลายแห่งกระจายตัวกันไป ไม่เกาะกลุ่มเช่นในเขตเมืองชั้นใน แต่ก็เดินทางสะดวก มีผังที่ตั้งจัดแสดงตามจุดต่างๆ ของเส้นทาง ที่เที่ยวบางแห่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักชมศิลปะตามโบราณสถาน เช่น พระอจนะ วัดศรีชุม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ขนาดใหญ่คับวิหาร

นอกเขตเมืองชั้นในด้านใต้

ที่เที่ยวเส้นทางนี้น่าสนใจมีสองแห่ง คือ วัดเชตุพนและวัดเจดีย์สี่ห้อง ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกัน ทั้งสองวัดทมีศิลปกรรมเช่นงานปูนปั้นที่ควรชม

นอกเขตเมืองชั้นในด้านตะวันตก

มีที่เที่ยวที่น่าสนใจ คือ วัดสะพานหิน

นอกเขตเมืองชั้นในด้านตะวันออก

ถ้ามาจาก อ.เมือง จะถึงที่เที่ยวกลุ่มนี้ก่อนที่เที่ยวเขตเมืองชั้นใน และเมื่อเทียบกับที่เที่ยวกลุ่มอื่นแล้วไม่น่าสนใจมากนัก

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.

ค่าเข้าอุทยานฯ ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่แต่ละแห่งภายใน ควรซื้อตั๋วรวม ราคาชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ซุ้มขายตั๋วทุกแห่งภายในอุทยานฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220 โทร. 0-5569-7627, 0-5569-7310