แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน “เขียดว้าก” สัญลักษณ์แห่งบึง ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งชื่อตามชื่อหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ คำว่า “ทะเลบัน” มาจากคำว่า “เลิด เรอบัน” เป็นภาษามลายูมีความหมายว่า ทะเลยุบ หรือแผ่นดินอันเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน ในอดีตบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากต่อมาแผ่นดินค่อยๆ ยุบลงเกิดเป็นแอ่งลึก มีน้ำขังกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ นักธรณีวิทยาได้สันนิษฐานว่าพื้นที่ข้างล่างอาจเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ เพราะบริเวณนี้ขนาบด้วยเทือกเขาทั้งสองด้าน คือ เทือกเขาจีนและเทือกเขามดแดง เมื่อโพรงถ้ำเกิดการพังพื้นที่บริเวณนี้จึงยุบตัวลงด้วย

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน แห่งนี้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกยาโรย เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงเก้าชั้น น้ำตกโตนปลิว ซึ่งมองเห็นสายน้ำที่ไหลตกลงมาสู่ลำธารเป็นทางยาว ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ริมบึงทะเลบัน บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่กลางหุบเขาซึ่งเกิดจาการยุบตัวของแผ่นดิน มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ มีปลาน้ำจืดและหอยชุกชุม

รอบบึงมีต้นบากงขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นที่อยู่ของ “เขียดว้าก” (หมาน้ำ) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งบึงทะเลบัน รูปร่างคล้ายกบและคางคกแต่มีหางส่งเสียงร้องคล้ายลูกสุนัข จะมีชุกชุมตามริมบึงโดยเฉพาะในฤดูฝน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูนกไม่ควรพลาด เพราะเป็นถิ่นอาศัยของนกหลายชนิด เช่น นกแอ่นฟ้าเคราขาว นกปรอดคอลาย นกกางเขนน้ำหลังแดง นกหัวขวาน และยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญของบรรดาสรรพสัตว์ในผืนป่า เช่น เลียงผา ช้าง สมเสร็จ หมูป่า ลิง ชะนี มีทางให้เดินศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความรู้ ความสุข ความสงบท่ามกลางหุบเขาและพันธุ์ไม้เขียวขจี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือชมธรรมชาติของบึงทะเลบัน ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่กลางหุบเขา กิจกรรมดูนกและศึกษาพันธุ์พืช