แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

อุทยานแห่งชาติเขาสก

อุทยานแห่งชาติเขาสก

อุทยานแห่งชาติเขาสก

อุทยานแห่งชาติเขาสก แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในภาคใต้ มีทัศนียภาพที่โดดเด่น ประกอบด้วยภูเขาหินปูนสูงต่ำมากมายทะยานขึ้นจนมีระดับเดียวกับกลุ่มเมฆ ปกคลุมไปด้วยพืชพรรณสีเขียวขจีดูคล้ายกับประติมากรรมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ รอบล้อมไปด้วยลำธารสีมรกตหลากหลายสายที่ลดเลี้ยวเข้าไปตรมแนวพื้นที่ของป่า พร้อมด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาสกที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฝั่ง ส่งผลให้มีสายฝนโปรยปรายตลอดทั้งปี สภาพของป่าในอุทยานแห่งชาติเขาสกจึงเป็นป่าดิบชื้นที่คงความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก นับว่าเป็นอาณาจักรที่เพียบพร้อมไปด้วยพืชพรรณหายากต่างๆ เช่น บัวผุด (Rafflesia kerri) ดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 70-80 เซนติเมตร ต้นพิศวงชวา (Thismia javanica) และพิศวง (Thismia clavigera) พืชเฉพาะถิ่นที่มีรูปทรงและลวดลายที่สวยงามไม่แพ้กัน อีกทั้งยังมีพืชพรรณอีกมากมายที่สามารถพบได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาสก เชื่อได้เลยว่าหากใครได้มาเยือน ณ ที่แห่งนี้ ความประทับใจจะติดตราตรึงอย่างไม่มีวันลืมเลือน

อุทยานแห่งชาติเขาสกตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 โทรศัพท์ 077 739 5154 หากเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางลงสู่ภาคใต้ ผ่านจังหวัดชุมพร ตามทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอไชยา จนถึงทางแยกที่อำเภอพุนพิน จึงเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า) ผ่านอำเภอ บ้านตาขุน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 109 แล้วเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงทีทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก