แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

เกาะพยาม

เกาะพยาม

เกาะแห่งความสงบเงียบ ที่ตั้ง อำเภอเมือง

มาพักผ่อนกายใจให้สงบนิ่งกับเกาะพยามที่ยังมีความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิม ยังไม่มีแสงสีปรุงแต่งมากนัก ตอนกลางของเกาะเป็นภูเขามีป่าไม้และสัตว์ป่า ประเภท นก ลิง และหมูป่า พื้นที่บางส่วนเป็นสวน ชาวบ้านบนเกาะมีอาชีพทำสวน มะพร้าว สวนยาง และสวนกาหยู ลักษณะรอบๆ ชายฝั่งเป็นอ่าวสลับกับโขดหิน และหาดทราย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความเจริญเพื่อมาพักใจอย่างแท้จริง

ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้าเกาะพยาม มีอ่าวไผ่อยู่เหนือสุด ถัดมาเป็นอ่าวหินขาวลงมาอีกหน่อยบริเวณอ่าวแม่หม้าย ใกล้ๆกันมีวัดเกาะพยาม มีสะพานเดินไปสู่โบสถ์ที่ยื่นลงไปในทะเล ติดกันเป็นสะพานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเกาะพยาม ซึ่งจะมีเรือประมงของชาวบ้านมาจอดพัก บริเวณอ่าวแม่หม้ายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการค้าของเกาะพยาม พ้นจากอ่าวแม่หม้ายผ่านแหลมหินลงมาทางใต้จะเห็นอ่าวมุก ใกล้ๆกันห่างจากฝั่งไม่มากนักคือ เกาะขาม เกาะเล็กๆ ที่เมื่อยามน้ำขึ้นเห็นแยกเป็นสองเกาะ แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า เกาะปลาวาฬ

ส่วนฝั่งตะวันตกของเกาะพยามที่หันหน้าเข้สู่ทะเลอันดามัน เหนือสุดเป็นโขดหิน ถัดพ้นลงมาเป็นอ่าวเขาควาย อ่าวที่มีหาดทรายกว้างทอดยาวโค้งเหมือนเขาควายกว่า 4 กิโลเมตร วกลงมาทางใต้ผ่านโขดหินลงผ่านแหลมหรั่งลงมาถึงอ่าวใหญ่ ชายหาดของอ่าวถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยลำคลองเล็กๆ หาดทรายขงอ่าวใหญ่เป็นหาดทรายกว้างแบบเดียวกัน กับหาดทรายของอ่าวเขาควาย

เกาะพะยามนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก จึงเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ถ้าต้องการปลีกวิเวกและอยากให้วันพักผ่อนเป็นวันอันสงบอย่างแท้จริงมาที่ เกาะพยามรับรองไม่ผิดหวัง