แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

เกาะยอ

เกาะยอ

เกาะยอเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลา เกาะยอมีทัศนียภาพที่สวยงาม อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสงขลา เพียงแค่ข้ามสะพานติณสูลานนท์มาก็ถึง เกาะยอตั้งอยู่ที่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ที่เกาะยอ มีสถาบันทักษิณคดีศึกษา เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ และเกาะยอ รวมทั้งการแสดงศิลปวัตถุต่างๆ แวะสักการะสมเด็จเกาะยอ เพื่อเป็นมงคลกับชีวิต ทั้งนี้แวะถ่ายรูปกับวิวสะพานติณสูลานนท์ เพราะเป็นสะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในประเทศไทย แวะชิมขนุนจำปาดะ ผลไม้ประจำเกาะ มีรสชาติหวานอร่อย และซื้อผ้าทอเกาะยอ ผ้าพื้นเมืองขึ้นชื่อของสงขลา