แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

เกาะยาว

เกาะยาว

เกาะยาว

ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อย นอกเหนือจากเกาะบริวารขนาดเล็กๆ อีกหลายเกาะ มีพื้นที่ประมาณ 137.6 ตารางกิโลเมตร เกาะยาวใหญ่เป็นเกาะที่มีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 100 ปีมาแล้ว ส่วนใหญ่อพยพมาจากตำบลเกาะยาวน้อย จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง กว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม สมัยเริ่มแรกมีอาชีพทำประมง สวนยางพารา ก่อนที่การท่องเที่ยวจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่

เกาะยาวใหญ่ มีโค้งอ่าวสวยงามมากมาย แต่ด้วยความที่เป็นชุมชนขนาดเล็กกว่าและไม่ได้เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ ทำให้การท่องเที่ยวได้รับการขยายตัวน้อยกว่าพื้นที่เกาะยาวน้อย โดยมีโค้งอ่าวสำคัญคือ อ่าวคลองสน แหลมมหาด อ่าวทิวสน อ่าวนกเป็ดน้ำ และอ่าวไม้ไผ่ เป็นต้น

เกาะยาวน้อย เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเกาะยาว ก่อนปี พ.ศ. 2446 มีฐานะเป็นตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองพังงา ดำรงสถานะเป็นกิ่งอำเภออยู่นานนับร้อยปี จึงได้รับการประกาศให้เป็นอำเภอ มีพื้นที่ประมาน 46.4 ตารางกิโลเมตร มีแนวชายหาดที่สำคัญคือ หาดป่าทรายและชายทะเลท่าเขา ซึ่งมีบ้านพักรีสอร์ทค่อนข้างหนาแน่นกว่าชายหาดอื่นๆ นอกจากนี้ก็มีอ่าวคลองจาก อ่าวที่มีความสวยงามที่สุดของเกาะยาวน้อย แต่การเดินทางค่อนข้างลำบาก หาดโล๊ะหา แนวชายหาดที่อยู่ด้านตอนเหนือของเกาะ และอ่าวต้นโพธิ์ ซึ่งมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่หลายสิบคนโอบ

สถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางไปเกาะยาวน้อย คือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในทะเล ในช่วงน้ำลงจะมีบ่อน้ำจืดเล็กๆ ที่น้ำจืดผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ในยุคสมัยการตั้งถิ่นฐานใหม่ๆ บนเกาะยาวน้อย ชาวบ้านไดใช้น้ำจืดจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อดื่มกินและยังชีพ นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว เกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อยยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สำหรับคนที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน พร้อมกิจกรรมหลายๆ อย่างที่ทำให้เข้าใจถึงการใช้วิถีชีวิตในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการออกจับปลา ไดหมึก จับหอยแครง หรือ แม้กระทั่งการปั่นจักรยานเสือภูเขา

การเดินทาง

สามารถเดินทางไปเกาะยาวน้อยได้หลายเส้นทาง ทั้งจากจังหวัดพังงา (ท่าเรือด่านศุลกากร) จากจังหวัดกระบี่ (ท่าเรือท่าเลน) และจากจังหวัดภูเก็ต (ท่าเรือบางโรง) แต่ที่สะดวกที่สุด คือ เดินทางจากท่าเรือบางโรงไปท่าเรือมาเนาะ เพราะ มีเรือหางยาวขนาดใหญ่ให้บริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่ 08.30-17.00 นาฬิกา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที ค่าโดยสารคนละ 200 บาท หรือจะเช่าเหมาเรือซึ่งมีหลายขนาดให้เช่า สนนราคาตั้งแต่ 3,000-8,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดเรือ

ส่วนการเดินทางไปเกาะยาวใหญ่ สามารถเดินทางจากท่าเรือบางโรง จังหวัดภูเก็ต ได้เช่นเดียวกัน โดยเรือจะแวะส่งที่เกาะยาวใหญ่ก่อนที่จะไปสิ้นสุดเส้นทางที่ท่าเรือเกาะยาวน้อย หรือจะใช้บริการเรือหางยาวขนาดเล็กที่วิ่งให้บริการระหว่างเกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อยก็ได้ ใช้เวลาในการเดินทางประมาน 15 นาที