แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

รายงานประจำปี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในรูปแบบของ Digital files สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2551 

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2549