แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

รายงานประจำปี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำรายงานคณะ กรรมการตรวจสอบปีงบประมาณ 2551 ในรูปแบบของ Digital files สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี งบประมาณ 2551 

Other Download

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2551 

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2549