แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

โบสถ์คริสต์

โบสถ์คริสต์

อาสนวิหารพระนางมารีอา ปฎิสนธินิรมล หรือโบสถ์คริสต์ โบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่คนในชุมชนเป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จึงพบเห็นคนเฒ่าคนแก่ที่ยังใช้ภาษาญวณโบราณอยู่ ซึ่งต่างจากเวียดนามในปัจจุบัน ทางด้านจตัววิหารนั้นงดงามด้วยศิลปะนีโอโกธิคที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะคล้ายโบสถ์นอตเตอร์ดัมที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โบสถ์คริสต์ตั้งอยู่ที่ ม.5 ถ.สันติสุข ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี โบสถ์เปิด 9.00-16.00 น. ทุกวัน

ยอดโดมหน้าโบสถ์มีลักษณะเป็นยอดแหลมพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า อันเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งสื่อถึงการยกระดับความดีงามให้สูงด้วยการมีศาสนาประจำใจ โดยจุดเด่นอยู่ที่ในสมัยสงครามเอเชียบูรพายอดโดมดังกล่าวได้ถูกถอดถอนออกไปเพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางอาการ แต่ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการบูรณะและต่อยอดโดมใหม่ให้กลับมาสวยงามสมบูรณ์ดังเดิม และภายในโบสถ์ก็จะได้รับการบูรณะเช่นกัน ที่สวยงามเป็นพิเศษคือบันไดไม้แกะสลัก บานประตู และภาพกระจกสีเล่าเรื่องนักบุญตามตำนานพระคริสต์ รวมทั้ง “แม่พระพลอย” ที่นำพลอยหลากสีมาประดับประดารวมกว่า 20,000 กะรัต แซมด้วยลวดลายดอกไม้ทองคำรวม 69 ดอก เพื่อให้สมกับที่จันทบุรีเป็นเมืองพลอยอันโด่งดังนั่นเอง ทั้งนี้ควรเข้าชมตอนสายๆ เพราะคนไม่เยอะและกระจกสีภายในโบสถ์ เมื่อต้องแสงแดดจะงดงามเป็นพิเศษและควรแต่งกายสุภาพ