แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

สำนักงานในประเทศ

ภาคเหนือ

ททท. สำนักงานเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ: เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง

ที่อยู่ : 105/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์. 0 5324 8604-5
โทรสาร. 0 5324 8606-7

อีเมล: tatchmai@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/chiangmai

ททท. สำนักงานเชียงราย

พื้นที่รับผิดชอบ: เชียงราย,พะเยา

ที่อยู่ :448/16 ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5
โทรสาร. 0 5371 7434

อีเมล: tatchrai@tat.or.th
เว็บไซต์:
http://www.tourismthailand.org/chiangrai

ททท. สำนักงานพิษณุโลก

พื้นที่รับผิดชอบ: พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,พิจิตร

ที่อยู่ : 209/7-8 ศูนย์การค้าสุรสีห์ ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์. 0 5525 2742-3, 0 5525 9907
โทรสาร. 0 5523 1063

อีเมล: tatphlok@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/phitsanulok

ททท. สำนักงานตาก

พื้นที่รับผิดชอบ: ตาก

ที่อยู่ :193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์. 0 5551 4341 -3
โทรสาร. 0 5551 4344

อีเมล: tattak@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/tak

ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน

พื้นที่รับผิดชอบ: แม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถ.ราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์. 0 5361 2982-3
โทรสาร. 0 5361 2984

อีเมล: tatmhs@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/maehongson

ททท.สำนักงานแพร่

พื้นที่รับผิดชอบ: แพร่,น่าน,อุตรดิตถ์

ที่อยู่ : 2 ถ.บ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
โทรศัพท์. 0 5452 1118
โทรสาร. 0 5452 1119

อีเมล:  tatphrae@tat.or.th , tatphrae@gmail.com
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/phrae 

ททท.สำนักงานสุโขทัย

พื้นที่รับผิดชอบ: สุโขทัย,กำแพงเพชร

ที่อยู่ : 200 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์. 0 5561 6228-9
โทรสาร. 0 5561 6366

อีเมล: tatsukho@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/sukhothai

ททท.สำนักงานอุทัยธานี

พื้นที่รับผิดชอบ: อุทัยธานี,นครสวรรค์

ที่อยู่ : 28/5 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์. 0 5651 4651-2
โทรสาร. 0 5651 4650

อีเมล: tatuthai@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/uthaithani

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ททท. สำนักงานนครราชสีมา

พื้นที่รับผิดชอบ: นครราชสีมา,ชัยภูมิ

ที่อยู่ : 2102-2104 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์. 0 4421 3030, 0 4421 3666
โทรสาร. 0 4421 3667, 04435 1721 

ททท. สำนักงานอุบลราชธานี

พื้นที่รับผิดชอบ: อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ยโสธร

ที่อยู่ : 264/1 ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราธานี 34000
โทรศัพท์. 0 4524 3770 , 0 4525 0714
โทรสาร. 0 4524 3771

อีเมล: tatubon@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/ubonratchathani

ททท. สำนักงานขอนแก่น

พื้นที่รับผิดชอบ: ขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์

ที่อยู่ : 277/20-21 ถ.กลางเมือง (ถนนรอบบึงแก่นนคร ด้านทิศตะวันตก) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์. 0 4322 7714-5
โทรสาร. 0 4322 7717, 04322 7719 

อีเมล: tatkhkn@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/khonkaen

ททท. สำนักงานนครพนม

พื้นที่รับผิดชอบ: นครพนม,มุกดาหาร,สกลนคร

ที่อยู่ : 184/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์. 0 4251 3490-1
โทรสาร. 0 4251 3492

อีเมล: tatphnom@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/nakhonphanom

ททท. สำนักงานอุดรธานี

พื้นที่รับผิดชอบ: อุดรธานี,หนองคาย,บึงกาฬ

ที่อยู่ : 16/5 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์. 0 4232 5406-7
โทรสาร. 0 4232 5408

อีเมล: tatudon@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/udonthani

ททท. สำนักงานเลย

พื้นที่รับผิดชอบ: เลย,หนองบัวลำภู

ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย (หลังเก่า) ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์. 0 4281 2812 , 0 4281 1405
โทรสาร. 0 4281 1480

อีเมล: tatloei@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/loei

ททท. สำนักงานสุรินทร์

พื้นที่รับผิดชอบ: สุรินทร์,บุรีรัมย์,ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 355/3-6 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์. 0 4451 4447-8
โทรสาร. 0 4451 8530

อีเมล: tatsurin@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/surin

ภาคตะวันออก

ททท. สำนักงานพัทยา

พื้นที่รับผิดชอบ: ชลบุรี

ที่อยู่ : 609 หมู่ 10 ถ.พระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์. 0 3842 7667, 0 3842 8750, 0 3842 3990
โทรสาร. 0 3842 9113

อีเมล: tatchon@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/pattaya

ททท. สำนักงานระยอง

พื้นที่รับผิดชอบ: ระยอง,จันทบุรี

ที่อยู่ : 153/4 หมู่ 12 ถ.สุขุมวิท ต. ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์. 0 3865 5420-1, 0 3866 4585
โทรสาร. 0 3864 5510 , 0 3865 5422 

ททท. สำนักงานตราด

พื้นที่รับผิดชอบ: ตราด

ที่อยู่ : 100 หมู่ 1 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โทรศัพท์. 0 3959 7259-60
โทรสาร. 0 3959 7255

อีเมล: tattrat@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/trat

ททท. สำนักงานนครนายก

พื้นที่รับผิดชอบ: นครนายก,ปราจีนบุรี,สระแก้ว

ที่อยู่ : 182/88 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์. 0 3731 2282 , 0 3731 2284
โทรสาร.0 3731 2286

ภาคกลาง

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ: กาญจนบุรี

ที่อยู่ : 14 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์. 0 3451 1200, 0 3451 2500
โทรสาร. 0 3462 3691

อีเมล: tatkan@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/kanchanaburi

ททท. สำนักงานเพชรบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ: เพชรบุรี,ราชบุรี

ที่อยู่ : 500/51 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์. 0 3247 1005-6
โทรสาร. 0 3247 1502

อีเมล: tatphet@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/phetchaburi

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่รับผิดชอบ: พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ : 108/22 หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 0 3524 6076-7
โทรสาร. 0 3524 6078

อีเมล: tatyutya@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/ayutthaya

ททท. สำนักงานลพบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ: ลพบุรี,สระบุรี,สิงห์บุรี

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์. 0 3677 0096-7
โทรสาร. 0 3677 0098

อีเมล: tatlobri@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/lopburi

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ: สุพรรณบุรี,อ่างทอง,ชัยนาท

ที่อยู่ : 91 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์. 0 3552 5867, 0 3552 5880
โทรสาร. 0 3552 5863-4

อีเมล: tatsuphan@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/suphanburi

ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ

พื้นที่รับผิดชอบ: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,นนทบุรี,สมุทรปราการ,ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : อาคาร D2 ชั้น 8 โครงการปรีชา คอมเพลกซ์ เลขที่ 48/11 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 0 2276 2720  
โทรสาร. 0 2276 2722

อีเมล : tatbangkok@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org

ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่รับผิดชอบ: ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ : 39/9 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์. 0 3251 3885, 0 3251 3871, 0 3251 3854
โทรสาร. 0 3251 3898

อีเมล: tatprachuap@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/prachuapkhirikhan

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม

พื้นที่รับผิดชอบ: สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม

ที่อยู่ : 2/1 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์.0 3475 2847 - 8
โทรสาร. 0 3475 2846

อีเมล: tatsmsk@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/samutsongkhram

ภาคใต้

ททท. สำนักงานหาดใหญ่

พื้นที่รับผิดชอบ: สงขลา,พัทลุง

ที่อยู่ : 1/1 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ซ.2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์. 0 7423 1055, 0 7423 8518, 0 7424 3747
โทรสาร. 0 7424 5986

ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช

พื้นที่รับผิดชอบ: นครศรีธรรมราช

ที่อยู่ : สนามหน้าเมือง ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์. 0 7534 6515-6
โทรสาร. 0 7534 6517

อีเมล: tatnksri@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/nakhonsithammarat

ททท. สำนักงานนราธิวาส

พื้นที่รับผิดชอบ: นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว อ.เบตง

ที่อยู่ : 102/3 ถ.นราธิวาส-ตากใบ หมู่ 2 ต.ละกุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์. 0 7352 2411 , 0 7354 2345 
โทรสาร. 0 7352 2412-3

อีเมล: tatnara@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/narathiwat

ททท. สำนักงานภูเก็ต

พื้นที่รับผิดชอบ: ภูเก็ต,พังงา

ที่อยู่ : 191 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์. 0 7621 1036 , 0 7621 2213
โทรสาร. 0 7621 3582

อีเมล: tatphket@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/phuket

ททท. สำนักงานกระบี่

พื้นที่รับผิดชอบ: กระบี่

ที่อยู่ :292 ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์. 0 7562 2163, 0 7561 2811-2
โทรสาร. 0 7562 2164

อีเมล: tatkrabi@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/krabi

ททท. สำนักงานตรัง

พื้นที่รับผิดชอบ: ตรัง,สตูล

ที่อยู่ : 199/2 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์. 0 7521 5867, 0 7521 1058 , 0 7521 1085
โทรสาร. 0 7521 5868

อีเมล: tattrang@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/trang

ททท. สำนักงานชุมพร

พื้นที่รับผิดชอบ: ชุมพร,ระนอง

ที่อยู่ : (เยื้องสถานีบริการน้ำมัน ปตท.) ห่างจากสถานีรถไฟ 200 ม. เลขที่ 111/11-12 ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์. 0 7750 2775-6 , 0 7750 1831
โทรสาร. 0 7750 1832

อีเมล: tatchumphon@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/chumphon

ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี

พื้นที่รับผิดชอบ: สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : 5 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์. 0 7728 8817-9
โทรสาร. 0 7728 2828

อีเมล: tatsurat@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/suratthani

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวสมุย

พื้นที่รับผิดชอบ: เกาะสมุย

ที่อยู่ :370 หมู่3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ 0 7742 0504 

โทรสาร 0 7742 0721 

อีเมล:tatsamui@tat.or.th

 เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/koh-samui

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว จ.พังงา

พื้นที่รับผิดชอบ: พังงา

ที่อยู่ : 2/27 ถ.เทศบาล ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์. 0 7648 1900-2
โทรสาร. 0 7648 1903

อีเมล:tatphangnga@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/phangnga