ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหารและพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์
ลงนามถวายความอาลัย