แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ค้นหากิจกรรม

หมวดหมู่: ตามกิจกรรม:

ปลายทาง:

คีย์เวิร์ด :
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ศิลปะการแสดงของไทยนับเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่งดงามและทรงคุณค่า บ่งบอกถึงอารยธรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ ความรู้สึก และวิถีชีวิตประจำวันของคนในชาติได้อย่างชัดเจนนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละภาคของประเทศไทยล้วนมีศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกันทั้งสิ้น

ศิลปะการแสดงของภาคกลาง มักเป็นการแสดงประเภทเพลงรำวง เพลงลำตัด เพลงฉ่อยและการแสดงละครพื้นบ้าน อย่างลิเก ละครชาตรี โขน เรื่องที่นำมาแสดงส่วนใหญ่มักเป็นนิทานชาดกและเรื่องในวรรณคดี

ศิลปะการแสดงของภาคเหนือ จะเป็นการรำฟ้อน ด้วยท่วงท่าอันอ่อนช้อย เช่น ฟ้อนเทียน ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบ ละครซอ ตบมะผาบ โดยที่การแสดงบางอย่างนั้นเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแสดงในพิธีสำคัญๆ ทางศาสนา

ศิลปะการแสดงของภาคอีสาน ส่วนใหญ่มักมีจังหวะสนุกสนานรื่นเริงจากเครื่องดนตรีหลายชิ้น เช่น เซิ้งรำโปงลาง หมอลำ ระบำพนมรุ้ง เพลงโคราช ระบำกะลา ภาษาที่ใช้ประกอบเพลงก็จะเป็นภาษาถิ่นอีสาน

ศิลปะการแสดงของภาคใต้ ได้รับอิทธิพลจากชวาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ศิลปะการแสดงบางอย่างจึงเกิดการผสมผสานระหว่างวิถีศาสนาพุทธกับอิสลาม เช่น เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ซัมเปง รองแง็ง รำวงเวียนครก ลิเกป่า ลิเกฮูลู

หากสนใจศิลปะการแสดงของแต่ละภาค สามารถติดตามชมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งมักมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของภาคต่างๆ หมุนเวียนมาให้ชมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้แล้ว ในงานเทศกาลท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เช่น เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนมิถุนายน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ก็จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมของภาคต่างๆ มาให้ชมอย่างเต็มอิ่ม

สำหรับการแสดงทางวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดนั้น มักจัดขึ้นในช่วงงานเทศกาลประเพณีสำคัญ ซึ่งผู้สนใจชมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเมนูงานประเพณีวัฒนธรรมในเว็บไซต์นี้

กิจกรรมแนะนำ
บริษัท แชงลามูน จำกัด

บริษัททัวร์ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างๆ

Add to Travel Planner
บริษัท จี เอ็ม เอ็กซ์ฮิบิชั่น ทัวร์ จำกัด

รับจัดทัวร์งานแสดงสินค้าต่างประเทศทั่วโลก, รับจองตั๋วเครื่องบิน, ยื่นวีซ่า, ทำประกันการเดินทาง

Add to Travel Planner
บริษัท โคเรีย เวิลด์ ฮอลิเดย์ จำกัด

บริษัท โคเรีย เวิลด์ ฮอลิเดย์ จำกัด มีความยินดีนำท่าน เยือนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เจ้าของสมญานาม “ดินแดนสงบยามเช้า” นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงกรุงโซลอายุกว่า 600 ปีที่สามารถผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่กว่าห้าพันปีได้อย่างน่า...

Add to Travel Planner
บริษัท ซันชายน์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ (ดีลักซ์) จำกัด

บริษัท ซันชายน์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ดีลักซ์) จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2545 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3789 เรามีจุดประสงค์หลัก ในการดำเนินงานเพื่อ อำนวยความสะดวกสบาย แก่นักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เ...

Add to Travel Planner
บริษัท ศักดาทราแวลเวิร์ล (2004)

หจก.อุบลศักดาทัวร์ เริ่มต้นการทำธุรกิจท่องเที่ยวด้วยบริการรถบัสให้เช่านำเที่ยวทั่วประเทศ จากนั้นขยายสู่ธุรกิจท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ เมื่อจดทะเบียนเป็นธุรกิจนำเที่ยวในนาม หจก.อุบลศักดาการท่องเที่ยว บริการรถเช่า และนำเที่ยวจ...

Add to Travel Planner