แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

ปลายทาง : หมวดหมู่ : หมวดหมู่ย่อย : คีย์เวิร์ด :
สถานที่ท่องเที่ยว

แสดงตาม :

จัดเรียงตาม :

ผลลัพธ์ : 8
Save this search
วิหารพระมงคลบพิตร
วิหารพระมงคลบพิตร(พระนครศรีอยุธยา)

วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นที่ประดิษฐ...

Add to Travel Planner
สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด

สักการสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นที่เ...

Add to Travel Planner
สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน

เป็นโบสถ์คริสต์สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเ...

Add to Travel Planner
อาสนวิหารพระหฤทัย

อาสนวิหารพระหฤทัยอาสนวิหารพระหฤทัยหรือวัดพระหฤทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างคลาน ...

Add to Travel Planner
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของ...

Add to Travel Planner
โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ เป็นโบสถ์ไม้ ของคริสต์ศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเ...

Add to Travel Planner
โบสถ์วัดโรมันคาทอลิก วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ 110 หมู่ 5  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี  มีแม่น้ำจันทบุรีไ...

Add to Travel Planner
โบสถ์เซนต์ยอเซฟ
โบสถ์เซนต์ยอเซฟ(พระนครศรีอยุธยา)

ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ 11 ตำบลสำเภาล่ม สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2209 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ม...

Add to Travel Planner