แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว : วันหยุดของไทย


ประเทศไทยมีวันหยุดประจำปีดังนี้

1. วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม

2. วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ราวเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคม

3. วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายน

4. วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน

5. วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม

6. วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม

7. วันพืชมงคล ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม

8. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ราวเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน

9. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ราวเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม

10. วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ราวเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม

11. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม

12. วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม

13. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม

14. วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม

15. วันสิ้นปี ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม