แผนการท่องเที่ยว

จำนวนคอลเลคชั่น: 0

แผนที่สร้างแล้ว: 0

ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีศูนย์ข้อมูลสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว แต่ละแห่งมีเวลาเปิด–ปิดที่แตกต่างกัน โดยศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทุกแห่งและศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ถนนราชดำเนินนอก จะเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวอยู่ทั่วประเทศในเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ททท. มีบริการ TAT Call Center ให้สอบถามข้อมูลและข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยวโดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1672 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โดยสามารถเลือกใช้บริการได้ 3 รูปแบบ คือ รับข้อมูลท่องเที่ยวทางโทรสาร รับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ และบริการตอบข้อมูลทางโทรศัพท์โดยพนักงาน Call Center

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวได้จากตำรวจท่องเที่ยว ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1155 บริการตลอด 24 ชั่วโมง