สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
ค้นหา
กิจกรรมท่องเที่ยว

เชียงใหม่

ปั่นจักรยานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง โดยสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิ...

เชียงใหม่

ขี่ม้า จังหวัดเชียงใหม่ เรียนขี่ม้ากับครูผู้ชำนาญการ ภายในสนามฝึก หรือขี่ม้าชมธรรมชาติ ส...

จันทบุรี

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เยี่ยมชมสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมของทุ...

อ่างทอง

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1. ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างท...

อ่างทอง

การท่องเที่ยวทางน้ำ 1. การพายเรือหาปลาของชาวบ้านที่บางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จุดขึ้นเรือท...

ชุมพร

ดูนก ชุมพรมีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดชายฝั่งทะเล ดังนั้นจึงมีนกนานาชนิด อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โด...

ชุมพร

ล่องแพคลองพะโต๊ะ ผืนป่าในเขตอำเภอพะโต๊ะ เป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายที่ไหลคดเคี้ยวมาตามขุนเขา ส...

ชุมพร

ล่องเรือชมหิ่งห้อย เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดชุมพร ล่อง...

ชุมพร

เยี่ยมชมสวนผลไม้ ด้วยความหลากหลายของสวนผลไม้เขตร้อนในจังหวัดชุมพร ซึ่งได้มีกิจกรรมทางการท...

ชุมพร

ดำน้ำชมปะการัง ชุมพรมีเกาะน้อย-ใหญ่ รวมทั้งสิ้น 44 เกาะ เป็นแนวปะการังน้ำตื้น 40 เกาะ เช่น...

ชุมพร

พายเรือคยัค ชมทะเลชุมพร บริเวณหาดทรายรี อำเภอเมือง มีกิจกรรมการพายเรือคายัคชมทะเลอ่าวไทย ...

ชุมพร

ชมทุ่งนา สัมผัสวิถีชีวิต ในบริเวณอำเภอปะทิว กลุ่มชาวนาบ้านบางสน อำเภอปะทิว ได้มีการทำนาแบบ...

Result 73-84 of total 88