สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
ค้นหา
กิจกรรมท่องเที่ยว

เชียงราย

ด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย ใน 3 อำเภอ - ด่านอำเภอเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ้ง ...

เชียงราย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดเชียงราย - ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย หมู่บ้านป่าก๊อ ชมแปล...

เชียงราย

สนามกอล์ฟ จังหวัดเชียงราย - แม่กกกอล์ฟ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลเวียง อำเภอเมือง ขนาด 18 หล...

เชียงราย

ถนนคนเดิน-ถนนคนม่วน จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง - กาดเจียงฮายรำลึก ทุกวันเสาร์ของเดือน ...

เชียงใหม่

นั่งช้าง ชมการแสดง -สายแม่ริม-สะเมิง ปางช้างแม่สา กิโลเมตรที่ 10 สนใจติดต่อ โทร. 0 5...

เชียงใหม่

ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำปิง ชมทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ สองฝั่งแม่น้ำปิงทั้งบรรยากาศตัวเ...

เชียงใหม่

นั่งสมาธิและโยคะ อีกวิธีในการปฎิบัติสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถ...

เชียงใหม่

ศูนย์ฝึกลิงเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ หมู่1 ถนนแม่ริม-สะเมิง ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม แสดงฝึกลิงแ...

เชียงใหม่

- ล่องแพลำน้ำแม่แตง เป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมมากเนื่องจากลำน้ำแม่แตงไหลคดเคี้ยวไปต...

เชียงใหม่

เดินป่า จังหวัดเชียงใหม่ สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่าไม้นานาพันธุ์ ที่ยังคง...

เชียงใหม่

ปั่นจักรยานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง โดยสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิ...

เชียงใหม่

ขี่ม้า จังหวัดเชียงใหม่ เรียนขี่ม้ากับครูผู้ชำนาญการ ภายในสนามฝึก หรือขี่ม้าชมธรรมชาติ ส...

Result 109-120 of total 142